Endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven i 2024

Det ble flere endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024, men ikke alle endringene vil ha betydning for statsansatte. 1. juli kommer endringer i statsansatteloven.

Nye krav til arbeidsavtalen og nye regler om prøvetid

Det er vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven som trer i kraft 1. juli 2024.

Blant endringene er nye krav i arbeidsmiljøloven til arbeidsavtalen.

I statsansatteloven kommer det nye regler om prøvetid. Det blir fastsatt at prøvetid ikke skal gjelde ved ny ansettelse i samme stilling eller ved ansettelse i en stilling som i det vesentlige er likeartet med stillingen den ansatte har hatt i samme virksomhet. Prøvetiden for midlertidige ansettelser kan ikke overstige halvparten av ansettelsesforholdets varighet.

Det arbeides med å utarbeide nødvendige tilpasninger i mal for arbeidsavtale i staten. Informasjon om dette og andre endringer i arbeidsmiljøloven vil komme på her Statens arbeidsgiverportal.

Arbeidstilsynet har laget en oversikt over endringene i loven på sine nettsider.

Publisert: 29. januar 2024 Oppdatert: 1. februar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.