DFØ lanserer et nytt e-læringskurs om saksbehandling og saksbehandlerrollen  

I «En sak for Walter» lærer du hva rollen som saksbehandler innebærer. Du lærer hvilke saksbehandlingsregler, prinsipper og hensyn du må ta når du saksbehandler en sak. Du møter Walter, igjen, som denne gangen trenger din hjelp med å ta forsvarlige valg i saksbehandlingen.

figuren Walter som jobber ved en skrivepult
Foto: DFØ
Vår statsansatte, Walter, er igjen i gang med å lære seg noe nytt. Denne gang er det saksbehandlerrollen og regler, prinsipper og hensyn når han skal saksbehandle som står på agendaen i «En sak for Walter».

God saksbehandling betyr at du ivaretar en rekke regler, prinsipper og hensyn som er med på å sikre at beslutningene du tar ikke er tilfeldige og vilkårlige.  

Som saksbehandler utøver du myndighet og treffer vedtak som kan ha stor innvirkning på folks liv. Derfor må du være bevisst din rolle som myndighetsutøver – den krever at du forstår, tolker og anvender lovverket og fatter vedtak basert på dette. 

Gjensyn med Walter som saksbehandler

Myndighetsutøvelse betyr at du som ansatt, med hjemmel i lov og på vegne av virksomheten  

  • fatter beslutninger 
  • gir pålegg og tillatelser
  •  vedtar tiltak som griper direkte inn i plikter og rettigheter til enkeltpersoner og virksomheter 

I kurset møter du derfor Walter som behandler en søknad om stønad, er på tilsyn, forvalter tilskudd, møter tidspress og får innsynskrav.  

Hva lærer du i kurset? 

Hensikten med «En sak for Walter» er å gjøre deg som statsansatt til en enda bedre og tryggere saksbehandler.  

Kurset skal hjelpe deg med å reflektere over relevante problemstillinger når du må navigere i et landskap av lover, regler, prinsipper, retningslinjer og forvaltningsverdier, og du må veie ulike, og kanskje motstridende, hensyn opp mot hverandre. 

Trene på god saksbehandling i staten

Gjennom åtte moduler med filmer, fagstoff, oppgaver og refleksjoner, trener du på å utøve god saksbehandling, god rolleforståelse og forvaltningsskikk. Gjennomgående for alle modulene er prinsipper og hensyn du må ivareta når du behandler en sak.  

Du får også innføring i hva de ulike fasene i en typisk saksbehandlingsprosess for enkeltvedtak omfatter. Og du får innblikk i hvordan noen av prinsippene for god saksbehandling kan komme under press i krisesituasjoner, og hvordan du skal ivareta disse prinsippene også når tiden er knapp. 

Hvem er målgruppen for kurset? 

Målgruppen er alle som jobber i statsforvaltningen og spesielt de som jobber med saksbehandling som del av arbeidsoppgavene. Kurset egner seg for nyansatte, og kan fint inngå i et introduksjonsopplegg.  

Bli bedre kjent med En sak for Walter og andre digitale kompetansetiltak

«En sak for Walter» blir lansert 12. juni på vårt store kompetanseslipp. Kurset vil supplere våre andre populære e-læringskurs for ansatte i statsforvaltningen som for eksempel:

Se hele programmet for lanseringen og meld deg:

Publisert: 28. mai 2024 Oppdatert: 30. mai 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.