Dekning av kostnader til sosiale arrangementer

Hvert år som julen nærmer seg, får Statens arbeidsgiverstøtte henvendelser knyttet til hva arbeidsgiver kan dekke av kostnader til julebord og andre sosiale arrangementer for de ansatte.

Dersom virksomheten ønsker å arrangerer interne seminarer, julebord og liknende for egne ansatte, skal dere bruke sunn fornuft, og legge dere på et akseptabelt nivå ut ifra type arrangement, hvem som deltar og slikt.

Bevertning innenfor nøkterne rammer

Generelt er føringen i staten at vi skal holde oss innenfor nøkterne rammer når det gjelder bevertning. Kostnadsrammen for arrangementet/turen må uansett totalt sett være forsvarlig, og bør ikke overskride de satser som finnes for bevertning ellers.

Regler rundt bevertning

Det som finnes av satser for kost mv. finnes i Statens personalhåndbok (SPH) pkt. 10.11.3 nr. 1 bokstav c («konferanser, avslutning av internt utvalgsarbeid og andre større arbeider»).

Dersom arrangementet dere planlegger ikke dekkes av denne bestemmelsen, kan virksomheten bruke velferdsmidler, for tiden kroner 526,- per år, til disse arrangementene, jf. SPH 10.9.1.

Eventuell bruk av veldferdsmidler til arrangementer

Dette forutsetter at virksomhetens ledelse og representanter for de tillitsvalgtes organisasjoner har blitt enige om at velferdsmidlene skal benyttes til denne type formål. Det er også mulig å dekke kostnader utover velferdsmidlene avsatt per. ansatt, men det forutsetter at det ikke ligger begrensninger i den enkelte virksomhets fullmakter, budsjetter, hensynet til en forsvarlig økonomiforvaltning og gjeldende skatteregler, jf SPH 10.9.1, fjerde avsnitt.

Riksrevisjonen foretar kontroll av utgiftene til statlige virksomheter. I slike tilfeller vil vi tro de ser på forbruk/utgiftene som en helhet, sett ut ifra type arrangement, hvem som var med og hvor arrangementet var lagt og så videre. Dersom dere som virksomhet er usikre på hva Riksrevisjonen eventuelt bemerker, så må dere ta kontakt med Riksrevisjonen direkte om dette.

Publisert: 23. november 2022 Oppdatert: 15. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.