IA-avtalen

Staten og hovudsamanslutningane skreiv under gjeldande IA-avtale 18. desember 2018. Avtalen er forlenga ut 2024.

IA-avtalen som har gjeldt frå 2019, blei 2. november 2022 forlenga ut 2024.

Avtalen gjeld alle verksemder i norsk arbeidsliv. Kommunal- og distriktsdepartementet er part i avtalen, og representerer arbeidsgjevarane i det statlege tariffområdet.

PM-2018-28 i Statens personalhandbok gir føringane i det statlege tariffområdet.

I juni 2023 fekk statlege verksemder moglegheit til å lage frivillige, lokale IA-avtaler. Meir om bakgrunnen for dette:

Målet for avtalen er å leggje til rette for at så mange som mogleg kan arbeide så mykje som mogleg, så lenge som mogleg.

Overordna inneheld avtalen konkrete mål knytt til sjukefråver og fråfall frå arbeidslivet.

Oppdatert: 19. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.