IA-avtalen

Staten og hovudsamanslutningane skreiv under gjeldande IA-avtale 18. desember 2018.

Avtalen gjeld frå 1. januar 2019 og ut 2022.

Avtalen gjeld alle verksemder i norsk arbeidsliv. Kommunal- og distriktsdepartementet er part i avtalen, og representerer arbeidsgjevarane i det statlege tariffområdet.

Målet for avtalen er å leggje til rette for at så mange som mogleg kan arbeide så mykje som mogleg, så lenge som mogleg.

Overordna inneheld avtalen konkrete mål knytt til sjukefråver og fråfall frå arbeidslivet.

IA-avtalen frå 2019-2022 (regjeringen.no)

Oppdatert: 23. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord