Arbeidsgjevarrådet mars 2024

Arbeidsgjevarrådet hadde møte 15. mars 2024.

Desse sakene stod på dagsorden: 

  • DFD orienterte om aktuelle saker på det statlege arbeidsgjevarfeltet. 
  • Rådet fekk ei orientering om arbeid som er i gang i DFD om moglege endringar i statsansatteloven. 
  • Det blei gitt ei orientering om tidslina i oppfølginga av lønsoppgjeret og utfordringar knytt til berekning av pensjonspremiar. 
  • Det komande hovudtariffoppgjøret vart diskutert, og Arbeidsgjevarrådet ga sine tilrådingar. 
  • På rådet sitt neste møte er det planlagt eit møte med digitaliserings- og forvaltningsministeren, og rådet diskuterte kva for saker dei ynskjer å ta opp i dette møtet.

Neste møte er planlagt 14. juni. 

Oppdatert: 18. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.