Eksempel på oppgave ved rekruttering av lærling

Teksten under er et eksempel på et en oppgave som Forsvarsbygg brukte da de skulle rekruttere mediegrafikerlærlinger.

Oppgave 1: Utform en stillingsannonse

Utform en stillingsannonse til en avis i samme format som i vedlagte eksempler.

Avisannonsen skal bidra til at Forsvarsbygg finner mange gode søkere til stillingen som fagingeniør elektro.

Bruk utlysningsteksten som underlag for avisannonsen: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=175912173

Bruk Forsvarsbyggs visuelle profil og språkprofil som retningslinjer når du lager annonsen.

Begrunn valgene dine og fortell hvilke beslutninger du har tatt for å komme fram til resultatet ditt.

Oppgave 2: Presenter et prosjekt eller arbeid du er stolt av

Vis prosessen, hvordan du jobbet og tenkte underveis, og det ferdige resultatet. Fortell hvordan du jobbet og evt. samarbeidet med andre.

Begrunn valgene dine, og reflekter over om du ville gjort noe annerledes hvis du skulle gjort samme oppgave en gang til.

Du velger selv presentasjonsmåte og egnede verktøy for å løse oppgavene.

Du bør formidle både muntlig og visuelt i intervjuet.

Hjelpemidler

Forsvarsbyggs visuelle profil

Forsvarets mediearkiv

Forsvarsbyggs språkprofil

Eksempel på annonse

Stillingsutlysning for fagingeniør elektro: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=175912173

Oppdatert: 19. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord