Universitetet i Tromsø – Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser etter fusjonen

Universitetet i Tromsø søkte om midler innenfor temaet «Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser» og ble tildelt kr. 50000.

Om prosjektet

Hovedmålet var å utvikle kompetanse for å hindre utstøting av ansatte etter sammenslåingen med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad i 2016. Dette ble gjort ved å øke de ansattes medbestemmelse og dermed eierskap i den faglige integreringsprosessen basert på fagmiljøer.

For å oppnå dette har UiT gjennomført spørreundersøkelser for å kartlegge holdninger til samorganisering. Det har blitt arrangert fagkonferanser og workshops som et verktøy for å påvirke ledelsens og medarbeidernes holdninger, for å forbedre samarbeidet og integreringsarbeidet. Medarbeidere har vist god respons på konferansene, som gir UIT håp om et innledende samarbeid, samt god samhandling og læring.

UiT vurderer målet som oppnådd, og prosjektet har gitt kunnskap om hvordan de ulike fagmiljøene har samarbeidet både før og etter fusjonen. UiT har kartlagt hvilke hindringer som typisk oppstår under omstillinger, og hvordan man best løser dem. Fagkonferansene og workshopene har vært viktige arenaer og virkemidler for samarbeid, medvirkning, medbestemmelse og integrering etter sammenslåingen.

Involvering av de tillitsvalgte 

Tillitsvalgte har blitt involvert via spørreundersøkelser, dybdeintervjuer og deltakelse på fagkonferanser og workshops.

Kontaktperson for prosjektet

Angelica Matveeva

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord