Lønnspolitikk

Hensikten med lønnspolitikken i staten er å sikre at virksomhetene klarer å rekruttere og beholde kompetanse. Lønn er et helt sentralt virkemiddel for å sikre dette.

Lønnspolitikken i staten går i retning av at en større andel av lønnsmidlene skal fordeles lokalt. Det kan bety at arbeidsgivere og tillitsvalgte i statens ulike virksomheter får bedre mulighet til å rekruttere og beholde kompetente medarbeidere.

Partene er enige om å videreføre arbeidet med å modernisere lønns- og forhandlingssystemet i staten. I hovedoppgjøret i 2018 ble Akademikerne enige med staten om å gå fra 39 lønnsrammer til én lønnsstige. I avtalen med LO Stat, Unio og YS Stat er rammene beholdt, men man er blitt enige om å fortsette samtalen om en forenkling av lønnssystemet.

Lønnspolitikken er et resultat av partssamarbeidet mellom hovedsammenslutningene og Kommunal- og distriktsdepartementet.

 

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord