Helse, miljø og sikkerhet

Alle ansatte har en rett til å jobbe i et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Øverste leder har ansvar for at virksomheten har et forsvarlig arbeidsmiljø.

Alle ansatte har en rett til å jobbe i et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Å skape et trygt arbeidsmiljø skal gjøres i aktivt samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

Leder har ansvar for at det drives et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) i virksomheten, at det finnes en oversikt over hvilke farer som finnes på arbeidsplassen og at det er blitt laget rutiner for å takle situasjoner som oppstår.

Krav til HMS-arbeid

Arbeidsmiljøloven stiller krav til hvordan HMS-samarbeidet skal organiseres i ulike samarbeidsfora og funksjoner. 

Les mer om partenes plikter og de ulike rollene i HMS-arbeidet på Arbeidstilsynet.

Arbeidsmiljøutvalg

Virksomheter med mer enn 50 arbeidstakere har plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg.

Utvalget skal medvirke til at virksomheten har et forsvarlig arbeidsmiljø og utvalget skal behandle saker som har betydning for miljøet. Utvalget skal bestå av like mange representanter fra ledelsen og de tilsatte, og ledes vekselvis av representanten fra ledelsen og de tilsatte.

Verneombud

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven,

Bedriftshelsetjeneste

Alle statlige arbeidsgivere skal knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste, dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidstilsynet har i en egen oversikt pålagte visse typer virksomheter å være tilknyttet egen bedriftshelsetjeneste.

Veiledning om HMS-regelverket

Les mer om overordnede krav til arbeidsmiljø og sikkerhet på Arbeids- og inkluderingsdepartementet side:

Les mer om systematisk HMS-arbeid og hvordan du kan lage et HMS-system her på Arbeidstilsynet:

Arbeidsmiljøforhold som har betydning for yrkesaktives helse

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord