Statsbygg – digitalt kompetanseløft

Statsbygg søkte midler innenfor temaet «Organisasjons- og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere» og fikk tildelt kr. 1 300 000.

Statsbygg søkte midler til et prosjekt som skulle gjøre organisasjonen i stand til å møte morgendagens utfordringer gjennom økt kompetanse om digitalisering, endringsledelse og innovasjon. Målgruppen for prosjektet var medarbeidere, tillitsvalgte og ledere på alle nivå av organisasjonen.

Aktivitetene som er gjennomført har gitt økt kompetanse og forståelse for digitalisering og innovasjon. Digital modenhetsanalyse, innovasjonskampanje, utvikling av metodikk for innovasjons- og forbedringsarbeid, utprøving av ulike metoder for utvikling og innovasjon eksempelvis tjenestedesign, digital møteledelse og digital presentasjonsteknikk, er et utvalg av aktiviteter som har etablert nye måter å jobbe på i flere deler av organisasjonen.

Involvering av tillitsvalgte

De tillitsvalgte har vært informert om prosjektet underveis og blitt invitert til å delta i prosjektet og planleggingen. De har også deltatt på flere av aktivitetene og tiltakene.

Samarbeid med andre ressurser eller virksomheter

Prosjektet har benyttet eksterne konsulenter og kursholdere til utvikling av metoder, workshops, kurs og rådgivning.  

Kontaktperson: Barbro Nordland Voss

Oppdatert: 16. mars 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord