Statped - Kompetanse og kunnskap i Statped

Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) søkte midler innenfor kategorien "Organisasjons- og ledelsesutvikling" og ble tildelt kr 1 000 000.

Om prosjektet

Bakgrunn:
01.01.2013 ble elleve kompetansesentre slått sammen til en landsdekkende etat, Statped. Ulik kompetanse og kultur skal fremstå enhetlig og yte likeverdige tjenester i hele landet. Arbeidsmetodene er nye, målene er annerledes, identiteten er ny og kulturene forskjellige.

Formål:
Målet er å etablere et målrettet og systematisk kompetansehevingstilbud som fremmer ansattes samarbeidskompetanse og egenutvikling, fremmer Statpeds arbeid med et inkluderende arbeidsliv og organisasjonsutvikling - noe som skal gi brukerne bedre tjenester og dermed mulighet til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv – uavhengig av oppvekststed.

Resultat:
Målet om å etablere et systematisk kompetansetilbud som fremmer ansattes samarbeidskompetanse og egenutvikling er etablert. Et år ut i prosjektet besluttet direktørmøtet at den som ble midlertidig ansatt for å igangsette systematisk kompetanseutvikling skulle ansettes fast som prosjektleder for kompetanseutvikling.

Vi har igangsatt mange kompetansetilbud og trekker spesielt frem Rådgiverprogram for 450 ansatte, introduksjonsprogram for alle nyansatte, lederprogram for alle ledere, fjernledelse for en region og syv flere avdelinger, Lønnspolitikk og lønnsforhandlinger for alle tillitsvalgte. Den mest positive erfaringen er bruk av egen kompetanse på tvers av fagområder og regioner - veiledende refleksjonsoppgaver.

Samarbeid med andre virksomheter

Samarbeid på tvers i egen landsdekkende etat med fagavdelinger i Statped nord, Statped, midt, Statped sørøst, Statped vest, Statped Læringsressurs og Teknologiutvikling. Bruk av eksterne konsulenter etter anbud på Fjernundervisning. Det er innledet fast samarbeid med eget opplegg på sykefravær med Arbeidslivssenteret. Det er brukt offentlig kompetanse på lovverk, kunnskapsformidling og betalte konsulenter på Smart læring - teknologiutvikling.

Involvering av de tillitsvalgte

Tillitsvalgte har vært delaktige som brukere av kompetansetilbudene og utvikling av de ulike programmene. De er også en del av selve opplæringsprogrammet på for eksempel introduksjonsprogrammet til nyansatte, samt eget opplæringsprogram for Ledere og tillitsvalgte (lønnsforhandlinger).

Spredning

Med 850 ansatte fordelt på fire regioner + en landsdekkende enhet i Kristiansand, Oslo og Trondheim har vi gjennom dette programmet for alle ansatte. Alle regioner har deltatt og bidratt inn i programmet. I arbeidet har vi jobbet med andre for å etablere et godt program nå deler vi gjerne våre erfaringer med flere andre. Vi har gjort spesielt gode erfaringer på fjernledelse, etablering av et rådgiverprogram og hvordan gjennomføre store kompetansehevingstiltak som involverer ansatte slik at de får eierskap.

Kontaktperson for prosjektet

Arnt-Helge Ljoså

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord