Statped – digital onboarding for nyansatte

Statped søkte midler innenfor temaet «Organisasjons og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere» og fikk tildelt kr. 1 500 000.

Statped har utviklet et et digitalt onboardingsprogram for nyansatte – «Ny i Statped» for de tildelte kompetansemidlene. Kompetansetiltaket gir intern opplæring, etatsspesifikk opplæring, opplæring om IDF, verneombud og personal- og lønnspolitikk, kunnskap om sektor - samt kunnskap og ferdigheter i å være statsansatt.  

Metodisk er programmet sammensatt av et læringsløp med blandede læringsmetoder bestående av videoer, animasjonsfilmer, samlet informasjon og navigering i Office 365, oppslagsverk og introduksjonskurs.

Programmet ble primært utviklet for nyansatte, men er nyttig for alle ansatte i Statped.

En av gevinstene med prosjektet er at opplæringen av nyansatte er standardisert og effektivisert. Tidligere var onboarding  ulikt gjennomført fra lokasjon til lokasjon og enhet til enhet. Programmet har gitt de nyansatte en felles samhandlingsarena og et læringsløp som er likt for alle.

Involvering av tillitsvalgte

Prosjektet er jevnlig informert gjennom IDF-møter. I prosjektet var det også nedsatt en referansegruppe, hvor representanter fra de hovedtillitsvalgte var medlem i gruppen. Referansegruppen har aktivt bidratt med utvikling av manus og filmer som understøtter målene.

I tillegg er de tillitsvalgtes rolle og synlighet blitt en del av filmene som er produsert som innhold i programmet. Det har gitt god oversikt over hvem de tillitsvalgte er, og hvordan man kan samhandle med dem.

Deling av verktøy og virkemidler

Det skal inngås kontrakt med DFØ slik at deler av onboardingsprogrammet kan tilgjengeliggjøres for alle på DFØs læringsplattform.

Kontaktperson: Arnt-Helge Ljoså

Oppdatert: 16. mars 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord