Slik ble Universitetet i Bergen årets statlige lærebedrift

Universitetet i Bergen ble kåret til årets lærebedrift i 2017. Her er grepene de tok for å komme dit.

Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet utlyst konkurransen om å bli årets lærebedrift for 2018. Virksomheten kan enten bli nominert eller nominere seg selv.

Virksomheter som hører til det statlige tariffområdet, uavhengig av geografisk tilhørighet eller tilknytning til et opplæringskontor, kan nomineres. Dette omfatter virksomhetene i statsforvaltningen, et departement eller en av de underliggende virksomhetene, samt Riksrevisjonen og Sivilombudsmannen. Alle kan nominere en lærebedrift og det er også lov til å nominere egen virksomhet.

Etter at regjeringen satte som et krav at alle statlige virksomheter over 100 ansatte skal ha minst én lærling, har flere virksomheter måtte tenke nytt når det gjelder lærlinger.

Jobbet over flere år

Universitetet i Bergen (UIB) har vært tidlig ute og jobbet med å få opp antall lærlinger i flere år. I fjor ble deres mangeårige systematiske arbeid belønnet og UIB ble kåret til årets lærebedrift.

Universitetet i Bergen har jobbet målrettet med sin lærlingsatsning. Og kanskje det viktigste, sier lærlingkoordinator Grete Birkenes, er at virksomheten har satt av ressurser. Et sentralisert ansvar for lærlingordningen er blitt lagt til HR-avdelingen. I 2015 hadde universitetet ni lærlinger til sammen. I løpet av to år har det skjedd en firedobling i antall lærlinger.

Har seks lærlingefag

Universitetet opererer med læreplasser innen seks fag – kontor og administrasjon, IKT-servicefaget, mediegrafikerfaget, byggdrifterfaget, fjernstyrte undervannsoperasjoner og laboratoriefaget.

Grete Birkenes mener at flere faktorer til sammen har bidratt til den vellykkede lærlingordningen de har i dag.

  • Et sentralisert ansvar der tid og ressurser er satt av til å ivareta lærlingene.
  • Fokus på informasjon om lærlingordningen til de ulike enhetene på UiB. Gode fagmiljø som inkluderer lærlingene i deres daglige oppgaver.
  • Policy om at UIB skal være en god lærlingeplass som overhode mulig.
  • Stort fokus på at lærlingene skal kjenne hverandre og ha støtte i hverandre. Lærlingene arrangerer selv månedlige lærlingelunsjer, og det arrangeres mottaksuke ved oppstart i august.
  • Innspill fra lærlingene mottas med alvor og takk.

Utvekslingsprogram

- Vi har en kultur for at vi ønsker å få til gode tiltak for sårbare grupper generelt her på UIB. Lærlingene er svært unge, og møtet med den første arbeidsplassen kan være avgjørende for hva de velger å gjøre videre. Vi prøver derfor så godt vi kan å legge til rette for en god start. Vi er stolte av flere av våre tiltak, men er kanskje særlig stolte over at vi har et Erasmus-tilbud for lærlinger, sier Birkenes.

Erasmus-programmet er et utvekslingsprogram for elever og lærlinger i videregående opplæring.

- Dette kom i stand fordi vi hadde en lærling som ønsket opphold i utlandet i fjor, og vi bestemte oss for å legge til rette for det. UiB har også tilrettelagt for dette i år, og håper å kunne fortsette med det i fremtiden. For lærlingen er det et godt tilbud å komme ut i et annet land. Og det er en bra erfaring å ta med seg hjem, og ikke minst ha på CVen, sier Birkenes.

I 2015 var det mange enheter ved UIB som aldri hadde hatt lærling før, og som takket ja til å prøve dette for første gang. I dag oppfattes lærlingene som en stor ressurs.

- De tilfører sin unge energi der de sitter. UIB har dessuten et stort fokus på digitalisering. Vi skal digitalisere arbeidsprosesser, og vi ser at lærlingene ofte blir digitale ambassadører. De har ikke historie med gamle programmer, og er for eksempel godt vant til å lære seg nye dataprogrammer, sier Grete Birkenes.

Du kan også snakke med Grete Birkenes om hennes erfaringer ved å bruke Erfaringsrommet.

Oppdatert: 26. mai 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.