Skatteetaten – Digital grunnkompetanse

Skatteetaten søkte midler innenfor temaet «Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser» og fikk tildelt kr. 1 700 000.

Om prosjektet

Skatteetaten ble tildelt kompetansemidler til opplæring i grunnleggende digital kompetanse. Målet var å sikre at ansatte kommer opp på et minimumsnivå i digitalt samarbeid og digital kommunikasjon.

Målgruppen for prosjektet var alle medarbeidere og ledere i Skatteetaten, totalt 6500 ansatte.

Etaten har levert et variert tilbud av lærings- og kommunikasjonstiltak som bidrar til digital kompetanse. Blant annet har etaten utviklet verktøy for å snakke om digital kompetanse og hva ansatte har behov for i egen arbeidshverdag. Det er også laget en ressursside for digital kompetanse med et variert tilbud av brukerguider, e-læring, lenkesamlinger, videoer og podkast.

Et av læringspunktene fra prosjektet er at dette handler om mer enn bare e-læring og kompetanseheving. Det handler om kultur og mennesker, kommunikasjon og informasjon om den digitale verden.

Involvering av tillitsvalgte

Tillitsvalgte har vært involvert gjennom presentasjoner i «fellesmøter», som er jevnlige møter hvor alle fagforeningene i Skatteetaten er representert. Der har de kommet med spørsmål, tilbakemeldinger og innspill til prosjektets leveranser og tiltaksplan. Prosjektets arbeidsside har i tillegg vært åpen for alle i etaten med innsyn i planer, arbeidsdokumenter og presentasjoner.

Deling av verktøy eller virkemidler

Skatteetaten har flere verktøy og virkemidler som kan deles med andre virksomheter:  

  • erfaringer med å definere digital kompetanse og forventninger
  • erfaringer med å etablere nettverk av digitale ildsjeler som hjelper med kollegaveiledning
  • en samlet ressursside for digital læring
  • flere korte e-læringskurs om blant annet Skype, hurtigtaster og snarveier med mer

Kontaktperson: Lise Eriksen

Oppdatert: 26. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord