Hvordan bli et praksissted?

For å bli et praksissted må du først ta kontakt med en utdanningsinstitusjon og melde din interesse for å ta imot studenter.

Dette bør du tenke gjennom
  • Hvilke oppgaver dere kan tilby studenten?
  • Hvor mange studenter dere ønsker samtidig?
  • Kan det være aktuelt å sammarbeide med andre avdelinger eller prosjekter?
  • Kan HR eller andre avdelinger tenkes å være interessert i å ta inn studenter i praksis for å legge opp til et samarbeid rundt dette?

Mange utdanningsinstitusjoner har egne kontaktpersoner og kan formidle kontakt med studieprogram som ønsker praksisplasser for studenter. For eksempel har Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap, for tiden en egen kontaktperson til dette formålet.

Det er utdanningsinstitusjonen som har ansvar for kvaliteten i utdanningsprogrammet, og som derfor må vurdere om virksomheten og oppgavene passer som praksis for studentene.

Inngå praksisavtale

Det praktiske og administrative bør være mest mulig på plass når du har bestemt deg for å ta inn en student til et praksisopphold. Blant annet må dere som virksomhet tegne en avtale om praksis mellom utdanningsinstitusjonen og dere som praksissted jf. studietilsynsforskriften, § 2-2 9. ledd. Utdanningsinstitusjonene er ansvarlige for at det inngås en slik avtale. 

Eksempel på praksisavtale fra Universitetet i Oslo

Rekruttering av studenter

Fordeling av studenter på ulike praksisplasser kan skje på forskjellige måter. Som arbeidsgiver avtaler dere hvordan det skal gjennomføres I dialog med utdanningsinstitusjonen/studieprogrammet.

Ved noen studieprogram må studentene lage en søknad til de tilgjengelige praksisstedene. For at prosessen skal ligne mest mulig på en ordinær ansettelse, vil dere som arbeidsgiver i slike tilfeller

  • bli bedt om å utforme en stillingsannonse som formidles til utdanningsstedet.
  • gjennomføre korte intervjuer slik at kandidaten(e) blir kjent med virksomheten og aktuelle oppgaver

Fordelen er at du som arbeidsgiver blir kjent med kandidatene som har søkt. Kandidatene som ikke er aktuelle for praksisopphold, må få en tilbakemelding om dette.

Relevante arbeidsoppgaver til studentene 

Det er viktig at studenten får relevante og konkrete arbeidsoppgaver i praksisperioden. Dette kan for eksempel være å bistå med kunnskapsgrunnlag i aktuelle prosjekter eller utforme notater innenfor spesifikke fagområder.

Det kan også være en fordel å tilrettelegge for oppgaver som er mulig å avslutte innenfor den tidsrammen som er satt for praksisoppholdet. Det er viktig at oppgavene er meningsfylte og relevante i tråd med læringsmålene i studiet, slik at studenten får best mulig utbytte av oppholdet. 

Oppdatert: 29. november 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord