Hovedtariffavtalene (HTA)

Hovedtariffavtalene inneholder bestemmelser om generelle lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten. Det er de sentrale partene som fremforhandler hovedtariffavtalene.

For perioden 1. mai 2022 - 30. april 2024 er det inngått to hovedtariffavtaler.

  • Den ene er inngått mellom staten v/Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) og LO Stat og YS Stat
  • Den andre avtalen er inngått mellom staten v/DFD på den ene siden og Akademikerne og Unio.

Bestemmelser om overtidsbetaling, arbeidstid, rett til lønn under sykdom og seniorpolitiske tiltak er eksempler på lønns- og arbeidsvilkår som reguleres i hovedtariffavtalene. Dette er bestemmelser som partene sentralt har forhandlet fram, og som partene lokalt må følge opp i virksomheten. Disse bestemmelsene gjelder for alle arbeidstakere i staten.

Lokalt i virksomhetene må du som arbeidsgiver og de tillitsvalgte samarbeide gjennom å informere, drøfte eller forhandle saker som er nevnt i avtalene. 

Hovedtariffavtalene er inngått fra 1. mai 2022 til 30. april 2024.

  • Medlemskap i en organisasjon binder for hele avtaleperioden. 
  • De uorganiserte er ikke tariffbundet til noen organisasjon. Dersom de melder seg inn i en organisasjon, er de bundet til denne organisasjons avtale fra og med innmeldingsdag. Dette gjelder gjennom hele tariffperioden.

Det årlige lokale lønnsoppgjøret er den viktigste saken, men partene lokalt skal også samarbeide om andre saker som berører arbeidstakernes lønnsvilkår.

De vanligste sakene partene lokalt skal samarbeide om er:

  • Hvilken lønn en ny stilling skal kunngjøres med
  • Årlige lokale lønnsforhandlinger
  • Lønnsforhandlinger på særlige grunnlag
Oppdatert: 2. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.