Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet.

Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006.

En sentral vernelov

Loven er en sentral vernelov som bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977 og tidligere arbeidervernlovgivning.

Loven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter. Det gjelder egen lovgivning for sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. Stillingsvernet til embetsmenn og tjenestemenn i staten er regulert i tjenestemannsloven.

Loven kan bare fravikes til ugunst for arbeidstakeren når det står i den enkelte regelen at den kan fravikes ved skriftlig avtale, tariffavtale eller etter dispensasjon fra Arbeidstilsynet.

Arbeidsgiver skal sørge for å overholde reglene som er gitt i loven og i medhold av denne. Overtredelse av loven kan straffes med bøter eller fengsel.

Lenker til kapitler i arbeidsmiljøloven

I arbeidsmiljøloven er det gitt regler om en rekke temaer. Her er lenker til lovens kapitler hos Lovdata:

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
Kapittel 2A. Varsling
Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
Kapittel 4. Krav til arbeidsmiljøet
Kapittel 5. Registrerings- og meldeplikt, produsentkrav mv.
Kapittel 6. Verneombud
Kapittel 7. Arbeidsmiljøutvalg
Kapittel 8. Informasjon og drøfting
Kapittel 9. Kontrolltiltak i virksomheten
Kapittel 10. Arbeidstid
Kapittel 11. Arbeid av barn og ungdom
Kapittel 12. Rett til permisjon
Kapittel 13. Vern mot diskriminering
Kapittel 14. Ansettelse
Kapittel 14 A. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold
Kapittel 15 Opphør av arbeidsforhold
Kapittel 16. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse
Kapittel 17. Tvister om arbeidsforhold
Kapittel 18. Tilsynet med loven
Kapittel 19. Straff
Kapittel 20. Avsluttende bestemmelser

Oppdatert: 20. september 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.