Gruppearbeid

Gruppearbeid er et begrep som brukes om mye. Alt fra korte samtaler og diskusjoner, til lengre samarbeid som resulterer i konkrete leveranser. Gruppens størrelse påvirker hvilke metoder som vil fungere best. La oss se litt på hva du bør tenke gjennom før du setter i gang gruppearbeid.

Individ - gruppe - plenum

Hva: Individ - gruppe - plenum (I- G - P) er et prinsipp eller en rytme som du kan ha i bakhodet når du jobber i grupper som er av en viss størrelse (over 10 personer).

Hvorfor: Å tenke IGP sikrer deltakelse, og bidrar til at flere deltar i plenumsdiskusjoner og samtaler. Når alle får koblet seg på, er de bedre forberedt til å fremme sine meninger og dele sine innspill. Dette er særlig viktig for å ivareta de introverte bedre i en gruppe med ekstrobverte og introverte. 

Hvordan: 

 • bruk først noen minutter individuelt slik at hver enkelt får koblet seg på, hentet frem sine erfaringer og tenkt gjennom egne meninger.
 • diskuter deretter i par eller små grupper og del tanker, erfaringer og utfordringer, jakte på eventuelle fellesnevnere og forskjeller.
 • før samtalen hentes ut i plenum , der gruppene deler fra sine diskusjoner og du får frem hva som rører seg i den store gruppen.
Gruppesammensetning

Gruppesammensetning handler i denne sammenhengen om hvordan du deler opp en stor gruppe i mindre, hensiktsmessige grupper underveis i en prosessen. 

Ta hensyn til om den deltakerne inngår i en varm gruppe som kjenner hverandre fra før, eller en kald gruppe som møtes for første gang. Tenk gjennom om hvorvidt det er en avhengig gruppe, for eksempel en ledergruppe hvor deltakerne er i avhengige relasjoner til hverandre, eller en uavhengig gruppe det det ikke eksisterer noen avhengigheter.

Dette er noen mulige prinsipper for gruppesammensetning:

 • Størrelse: Dersom formålet er åpen erfaringsutveksling og deling, tenk 2 - 4 deltakere. Dersom formålet er gode diskusjoner, tenk 4 - 7 deltakere. Dersom formålet er samarbeid mot en konkret leveranse, tenk 5 - 8 deltakere. 
 • Mix-max: Dersom formålet er å få frem så mange perspektiver, meninger og erfaringer som mulig, sett gruppen sammen med maksimalt mangfold - i betydningen hvor deltakerne jobber, hvilken funksjon eller rolle de har, kjønn, alder osv.
 • Funksjon: Dersom formålet er å diskutere felles utfordringer eller muligheter, sett deltakere som jobber i samme rolle eller med samme oppgaver sammen i grupper. Eksempel: saksbehandlere, kommunikasjonsrådgivere, ledere, designere. Perspektivmangfoldet vil allikevel komme opp i form av at de trolig løser sine oppgaver innen ulike rammer og på ulike måter.
 • Interesse: La interesse for temaene eller problemstillingene dere skal jobbe med avgjøre hvem som går sammen i hvilke grupper. Se Lean Coffe eller Open Space for nærmere forklaring.
 • Rullerende: Dersom formålet er at flest mulig skal bli kjent, ruller på gruppesammensetningen og la deltakerne jobbe sammen i flere ulike grupper. Det kan da være hensiktsmessig å begrense gruppenes størrelse til 4 - 6 deltakere, slik at det faktisk er mulig å bli kjent og få til de gode samtalene.
Gode spørsmål

Ethvert gruppearbeid starter gjerne med noen diskusjoner rundt en oppgave eller en problemstilling, med utgangspunkt i spørsmålsformuleringer som starter med hva, hvordan eller hvorfor. Valgt inngangspørsmål påvirker hvordan diskusjonen bærer i vei. Hva-spørsmålene inviterer til jakten på konkrete eksempler, erfaringer og handlinger, hvorfor-spørsmålene egner seg til å finne begrunnelser, årsaker og følelser mens hvordan-spørsmålene identifiserer fremgangsmåter, praksis og handlingsvalg.

På samme måte vil spørsmålene deltakerne selv bruker, farge samtalen i gruppen. Dette kan du som prosessleder styre, gjennom å oppfordre til en samtale med bestemte typer spørsmål. Dette er noen ulike eksempler på ulike spørsmålstyper:

 • Utvidende spørsmål : Kan du si noe mer om ..? Fortell mer? Hvorfor tror du det har blitt slik.
   
 • Refleksjonsspørsmål : Hvorfor tror du dette skjedde? Hva er viktigst for deg? Hva tenkte du da?
   
 • Forløsende spørsmål : Hvordan ser det ut når dette er løst/borte? Hvilke muligheter og begrensninger innebærer dette?
   
 • Fremdriftsspørsmål : Hva skal til for å få til dette? Hva hindrer deg? Hvordan kan vi/andre hjelpe deg?
   
 • Evalueringsspørsmål : Hvordan synes du dette prosessen/møtet/diskusjonen har vært? Hva fungerte godt/kunne fungert bedre? Hva kan vi gjøre annerledes eller bedre neste gang?

 

Oppdatert: 5. april 2019

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord