Bruk gulvet

Reis dere opp og bruk gulvet! Det å la deltakere plassere seg i forhold til hverandre og jakte på hva som skiller og forener dem, bygger både trygghet og gir deg nyttig informasjon som du kan spille på videre i prosessen.

Linjer

En oppvarmingslinjelinje er en ufarlig øvelse som skaper bevegelse og energi i rommet. Linjer kan brukes for å bli kjent med hverandre i "kalde" grupper, eller som et avbrekk midt i en prosess for å skifte fokus eller få opp energinivået. Det eneste du trenger er tilstrekkelig plass på gulvet til at deltakerne kan stille seg opp på rekke.

Be deltakerne reise seg opp. Tegn en imaginær linje i rommet, og fortell deltakerne at linjen utgjør en skala. Du forklarer hvilke verdier som ligger til høyre og venstre i skalaen, og ber deltakerne finne sin plass på linjen. Deltakerne må snakke med hverandre for å finne ut av hvor i skalaen de befinner seg, avhengig av hvilket spørsmål som stilles.

Eksempel på linje-spørsmål:

 • Hvor lenge har du jobbet her?
 • Hvor gammel er du?
 • Når sto du opp i dag?
 • Hvilket nummer er du i søskenflokken?
 • Hvilken størrelse bruker du i sko?
 • På en skala fra en til ti, hvor godt trives du med prosjektarbeid/å sitte i landskap/...?
 • Hvor lang tid bruker du på å komme deg til jobb på en vanlig dag?
 • Er du en person som lytter mest, eller som snakker mest?

En variant for å gjøre øvelsen litt mer komplisert, er at deltakerne må finne sin plass i linjen uten å snakke med hverandre. Ikke-verbal kommunikasjon er ofte morsom!

På enkle spørsmål om alder og ansiennitet er det tilstrekkelig å la deltakerne raskt oppgi sitt svar. På skala-spørsmål av typen "På en skala fra en til ti, hvor godt trives du med å .." kan det være fint å høre ut svarene, forklaringen eller fortellingen fra hver enkelt.

Levende kart

En levende kart viser noe om hvordan en person plasserer seg geografisk i forhold til fra nåværende posisjon, ut fra ulike typer inngangsspørsmål. Gulvet og rommet utgjør arealet og kartgrensene.

Eksempel på kart-spørsmål:

 • Hvor har du vokst opp?
 • Hvor bor du, i forhold til der vi nå befinner oss?
 • Hvor var du på ferie i sommer?

Skisser hvordan det tenkte kartet er lagt ut i rommet, for eksempel gjennom å si: "Dersom Alta er der borte i hjørnet ved vinduet, og Kristiansand er her ...".

Ut fra hvor deltakerne plasserer seg, finner de sammen i mindre grupper (for eksempel: de som kommer fra samme område/fylke/landsdel, de som bor i nærheten av hverandre).

Samtalen drives videre ved å legge på tilleggspørsmål som:  

 • Hvor har du vokst opp? .. og hvilke verdier har du tatt med deg videre, som ble formet av hvor du kommer fra?
 • Hvor bor du? .. hva liker du aller best med å bo i akkurat det området/bydelen/stedet?
 • Hvor var du på ferie i sommer? .. hva er din favorittferieform - sol eller snø, fjell eller sjø, og hvorfor?

Lytt ut fra de ulike samtalene i rommet avslutningsvis. Dette skaper gjerne latter, og bidrar til trygghet og gjenkjennelse.

Fire hjørner

Et rom har alltid fire hjørner, og hjørnene kan brukes til å skape om rommet til en firefeltsmodell. Denne øvelsen fungerer som en bevisstgjøringsøvelse knyttet til styrker, utfordringer, preferanser eller ståsted - og henter frem likheter og forskjeller blant deltakerne i gruppen. 

Hvilke inngangspørsmål du stiller, avgjøres av hva som er prosessens formål og innhold. Hva trenger dere å vite om hverandre? Hva er viktig i forhold til prosessen dere skal inn i?

Noen eksempler på hjørne-spørsmål og kategorier:

 • I prosjektet du deltar i/jobben du har i dag, er du primært en: 1) produsent - som sørger for resultater, 2) entreprenør - som sørger for kreativitet, 3) lagspiller - som sørger for samhold, 4) administrator - som sørger for struktur og fremdrift.
 • Som kollaga/leder, er du mest opptatt av: 1) relasjoner, 2) resultater, 3) handlingsrom, 4) kontroll.
 • Hvilken arbeidsform foretrekker du:1) prosjektarbeid, 2) saksbehandling, 3) operativ drift, 4) analyse.

Instruksjon - dette sier du:

 1. Gå først til det hjørnet der du  føler seg mest hjemme eller har din styrke. Snakk med de rundt deg: Hva er det som gjør at du gikk hit først? Når er du på ditt aller beste?
 2. Beveg deg videre til et annet hjørne, for eksempel det du liker minst, ikke er opptatt av eller der du vet at du har et forbedringspotensial. Snakk med de rundt deg. Har dere noe til felles?
 3. Samtale i plenum: hvilken innsikt gav dette?

 

 

Oppdatert: 20. april 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord