Bli kjent

En presentasjonsrunde trenger ikke alltid komme i form av runden rundt bordet. Tør å ta i bruk alternative måter å la deltakerne presentere seg for hverandre på.

Visittkort

Deltakerne får fem minutter til å fylle ut hvert sitt visittkort. Visittkortet kan inneholde noen faste overskrifter eller spørsmål, for eksempel:
- Hvor jobber du?
- Hva jobber du med?
- Hvilke sentrale arbeidsoppgaver har du?
- Hva bruker du mest tid på?
- Hva engasjerer deg på jobben?
- Hva slags bakgrunn og utdannelse har du? 

Deretter presenterer enten hver deltaker visittkortet sitt for alle i plenum, eller han reiser seg og beveger seg rundt i rommet og presentere seg for de han møter på veien. Er det mange deltakere kan man begrense tiden til 10 minutter og gi oppfordring om å hilse på så mange man rekker. 

Ved å lage visittkort velger deltakerne selv hva de vil dele om seg selv, samtidig som de gir hverandre muligheten til å plassere hverandre med litt mer enn navn og virksomhet. Dette kan bidra til å åpne opp for nye bekjentskap og videre samtaler.

Intervjue og presentere

Lag intervjupar av to og to deltakere. De kan enten sitte på plassene sine, eller stå oppreist i en sirkel på gulvet. Oppdraget er å portrettintervjue hverandre. Intervjueren skal tenke at målet er å få så mye som mulig informasjon ute av informanten som mulig. Still utforskende spørsmål og prøv å komme litt innpå den andre. 

Hvert intervju varer i 3-5 minutter, og du som er prosessleder styrer tiden og sier fra når de skal bytte. Ettter at begge er intervjuet, presenterer de hverandre for de andre i gruppen. Tidsrammen for hver presentasjon er 1 minutt, så da gjelder det å trekke frem det viktigste.

Finn fellesnevnere

Reis dere opp, og finn to andre personer i rommet som du ikke kjenner fra før. Dann grupper på tre og tre.

Oppgaven er å finne tre ting dere har til felles. Let litt dypere i kofferten, enn arbeidserfaring og stillingstittel.
Avgrens tiden til 5 - 7 minutter, slik at det blir litt tempo på samtalen .

Hjelpespørsmål:
Hva liker du å gjøre på fritiden? Hvordan kommer du deg til jobb? Spiller du et instrument? Hva kjennetegnet oppveksten din?

Lytt ut hva de har kommet frem til av fellesnevnere i de ulike gruppene.

Oppdatert: 5. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord