Scenariotenkning

Scenariotenking er en måte å jobbe og tenke på som gjør oss bedre forberedt på det som kan komme. La oss se nærmere hvordan du på ulike måter kan foreta slike fremtidsreiser.

Hvorfor: Metoden egner seg for å være forberedt på det som skjer, i tiden som kommer. Ved å arbeide med å vurdere og identifisere hvilken retning omverdenen eller virksomheten tar, vil man kunne forholde seg til usikkerheten som en ressurs. Ved å forberede seg på ulike versjoner av fremtiden, stiller dere bedre forberedt på det som er uventet, usikkert eller uforutsigbart. Dette er nødvendig for å kunne få på plass strategier som er tilpasset fremtiden.  

Hvordan: Det finnes flere metoder for hvordan du kan jobbe med scenariotenkning: 

Fremtidsbilder

Fremtidsbilder er en metode for å beskrive hvordan deltakerne ønsker at fremtiden skal se ut. Det er et felles bilde på hvordan en organisasjon, et prosjekt eller noe annet kan se ut på sitt aller beste. 

Hvorfor: Ved å danne fremtidsbilder får deltakerne kunnskap om hva de ønsker å oppnå og hvilke potensialer de ønsker å utløse. 

Hvordan:

 1. Deltakerne starter individuelt (5-10 minutter) med å beskrive sin ønskede fremtid med setninger i nåtid.
 2. Del deltakerne inn i grupper på 2-8 personer i hver gruppe. Deltakerne deler hverandres utsagn.
 3. Be deltakerne om å samle alle utsagnene og få de til å systematisere de slik at gruppen sitter med et samlet inntrykk av hva som kjennetegner gruppas ønskede fremtid. 
Mental fantasireise

Dette er en visualiseringsøvelse der deltakerne tenker seg frem til et fullført prosjekt eller en prosess som hadde stor suksess. 

Hvorfor: Visualisering er en god måte å øve seg inn i en ønsket tilstand. Ved å se for seg det man vil skal skje, påvirker selvtillit og motivasjon, og gjør at deltakerne holder seg fokusert mot å nå målene. 

Hvordan: Du skal ta deltakerne med på en fantasireise til et sted eller en tid som ser annerledes ut enn hva deltakerne er vant til. Det kan være en reise til et annet land, en annen situasjonen eller virksomhet. Beskriv destinasjonen for deltakerne og gi de gjerne noen stikk til en arbeidshverdag de ikke er vant til. For eksempel at man jobber på natten og ikke dagen, eller at alle jobber som direktører i virksomheten. 

 1. Start med å stille deltakerne noen åpne spørsmål i plenum som får de til å beskrive reisedestinasjonen ytterligere. Hvordan er arbeidsplassene der? Hva må de forholde seg til? Hva har de muligheter til? 
 2. Så trekker du inn oppgaven dere skal løse i møtet eller prosessen dere er i. Be deltakerne se for seg at oppgaven er ferdig og at den fungerer på reisedestinasjonen. Hva har det bidratt til? Hvordan har det hjulpet til å få en bedre arbeidshverdag? 
 3. Del deltakerne i grupper på 4-8 personer. Ta deltakerne fra fantasireisen tilbake til virkeligheten. La gruppene diskutere og beskrive hva de har sett på fantasireisen der oppgaven de står ovenfor var ferdigstilt.  
Ringer i vann

Ringer i vann er en metode for å konkretisere drømmene for fremtiden ved å skape sammenheng mellom drøm og ideal, og realitet og praksis. Den bygger på at drømmene for fremtiden må identifiseres og sees i sammenheng med hvordan relasjonelle og strukturelle faktorer både påvirker og blir påvirket av disse drømmene. Er det for eksempel konkrete relasjoner man er avhengige av for å oppfylle drømmen? Er det systemer som setter stopper for at drømmen blir til virkelighet? Ved å avdekke muligheter og utfordringer ved tilhørende relasjoner, systemer og strukturer vil man enklere kunne gi liv til drømmene for fremtiden. 

Hvordan: Deltakerne jobber i de samme gruppene som utarbeidet enten fremtidsbilde eller mental fantasireise. 

 1. Gruppen skriver ned drømmen eller ønske for fremtiden i senter av et A3-ark. 
 2. Be gruppen identifisere og kartlegge hvilke relasjonelle faktorer som er viktige for at drømmen skal bli virkelighet. Relasjonelle faktorer kan for eksempel være et arbeidsteam, kollegaer, en avdeling, en virksomhet, leverandører eller brukere. 
 3. Prioriter og velg de tre viktigste relasjonene som skal til for at drømmen skal bli oppfylt. Skriv disse ned i en sirkel rundt drømmen på A3-arket. 
 4. Videre skal gruppen diskutere hvilke strukturelle faktorer som må utvikles eller endres på for at de relasjonelle faktorene skal klare å oppnå drømmen. Strukturelle faktorer kan for eksempel være politikk, systemer, strategier, teknologi, verdier, organisasjonskart, karriereplaner, møtestrukturer osv.  
 5. Prioriter og velg de tre viktigste systemene eller strukturene som dere har mulighet til å utvikle eller endre på. Skriv de ned i en sirkel rundt relasjonelle faktorer på A3-arket.
Tips til fremtidsbeskrivelser
 • Beskrivelsene skal utvide forståelsen av hva som er mulig og forstyrre det dere tar for gitt 
 • Formuler fremtidsbeskrivelsene i nåtid - som om dere gjør det allerede 
 • Beskrivelsene skal være en ønsket situasjon som oppleves som attraktivt for andre 
 • Beskriv med hele setninger - ikke stikkord 
Oppdatert: 5. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord