Perspektivbytte

Perspektivbytte handler om å se verden fra et alternativt ståsted, eller gjennom andre briller. Dette kan du bruke når du har behov for å utforske en situasjon eller utfordring fra flere ståsteder, eller når du selv har "satt deg fast" og trenger hjelp til å se.

Spill ut samtalen

Presenter situasjonen. Si noe om hvor den utspiller seg (sted), hvem som er involverte (deltakere) og hva som oppleves som problemet (utfordringen). Få frem hva du tenker, føler og mener - og fortell din samtalepartner hva du antar din "motpart" involverte tenker, føler og mener.

Spill ut en tenkt samtale eller et møte. Først som deg selv, og deretter bytter du rolle og formidler "motpartens" eller de andres perspektiv.

Bytt hatt

De seks tenkehattene (Edvard de Bono) er et verktøy som setter deltakerne i en gruppe i stand til å tenke utenfor de rollene og rammene de er vant til. De ulike fargene representerer forskjellige preferanser og perspektiver i tilnærmingen til en problemstilling. Tenkehattene kan deles ut på møter og i prosesser for å sikre et tilstrekkelig mangfold i perspektiver og beslutningsgrunnlag.

  1. Grønn - alternativer og kreative idéer 
  2. Rød - intuisjon og følelser
  3. Sort - utfordringer, problemer og risiko
  4. Gul - fordeler, muligheter og potensiale
  5. Blå - overblikk, styring og kontroll

Hvordan:
Tildel tenkehatter som avviker fra deltakernes "normale" handlingsmønster i møter, prosjekter og prosesser, eller la deltakerne kan også veksle mellom flere ulike hatter i en og samme prosess, for å trene opp egen evne til å angripe en problemstilling fra ulike vinkler.

Hvis du var meg

Når man står oppe i noe som oppleves krevende, kan det være vanskelig å se skogen for bare trær. Hva handler det egentlig om? Hvorfor er det krevende? Hva ønsker du å oppnå? En annen måte å bytte perspektiv på, er å spørre  seg selv (og eventuelt andre): Hvis du var meg, hva ville du ha gjort? Hva ville etterfølgeren min gjort? Det hjelper den som "eier" problemet til å visualere hva den beste versjonen av seg selv vill gjort i hans eller hennes sted. Gjennom å flytte seg over i en annens hode, får man situasjonen litt på avstand og klarer å se forbi følelsene som gjør situasjonen krevende. Å skape distanse til seg selv er en effektiv måte å utvide sitt eget perspektiv.

Gi meg ditt beste råd

En annen variant med tilsvarende effekt kan være: Hvilket råd ville du gitt en god venn/kollega i samme situasjon? Et tilsynelatende forenklende spørsmål, men forskning viser at viklarer å rydde unna alle de forstyrrende sammenhengene og kompleksiteten på en bedre måte når vi gir andre råd eller skal ta valg selv. Når vi blir bedt om å hjelpe venner og kollegaer, er utgangspunktet at man vil vel - og da fremstår helhet, sammenhenger og konsekvenser ofte langt klarere enn på egne vegne.

Djevelens advokat

I grupper eller prosesser som stort sett er preget av enighet, kan det være hensiktsmessig å tildele noen rollen som djevelens advokat som har til oppdrag å finne motargumenter og uklarheter. Djevelens advokat skal inntat et standpunkt han eller hun egentlig ikke har, for å skape balanse og takhøyde i diskusjoner. For noen faller dette lettere enn for andre, men dette er en rolle som bør rullere. Formålet er å skape rom for konstruktiv kritikk og motforestillinger, og med det bidra til at resten av gruppen tar ansvar for å få frem de sunne motforestillingene.

 

 

Oppdatert: 7. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord