Open Space

Open Space er en demokratisk metode, der deltakerne selv tar opp de temaene de mener det er mest interessant og aktuelt å diskutere. Metoden fungerer godt i endrings- og utviklingsarbeid, og for å arbeide med komplekse utfordringer med mange ukjente faktorer.  

Hvorfor bruke Open Space?

I Open Space får deltakerne muligheten til å dele kunnskap og å utvikle ny kunnskap sammen. Metoden krever klare instruksjoner og en strukturert oppstart, men er deretter selvorganisert i betydningen at deltakerne beveger seg mellom diskusjoner ut fra motivasjon og egen interesse.

Prinsipper for Open Space   
De som deltar, er de rette personene Basert på personlig engasjement oppsøker deltakerne det temaet de brenner for
Hva som enn skjer, er det eneste som kunne hende  Dersom diskusjonen dreies bort fra temaet, er det dette som er riktig for deltakerne der og da 
Når det enn skjer, er det riktige tidspunktet  Samtalen starter når den starter 
Når det er slutt, så er det slutt  Samtalen ender når den ender 

Hvordan bruke Open Space

Denne metoden kan brukes i grupper fra 5-500 personer. Du som tilrettelegger for Open Space må sikre at problemstillingen dere står ovenfor er egnet for Open Space og at prinsippene følges.

 1. Organiser rommet med stoler i en sirkel, og en åpen plass midt i sirkelen
 2. Start med å introdusere det overordnede temaet for deltakerne.
 3. Fortell om prinsippene for Open Space og fremgangsmåten. 
 4. Deltakerne inviteres til å foreslå utfordringer, problemstillinger eller diskusjonstemaer, innenfor det overordnede temaet. Skriv forslaget opp med tusj på et hvitt ark, som ligger klart på den åpne plassen midt i sirkelen. 
 5. Forslag til diskusjonstema sies høyt og arket henges opp på en vegg. Diskusjonstemaene plasseres i en matrise med tidspunkt og sted. Det bør være minimum to parallelle sesjoner (avhengig av gruppens størrelse og antall temaer som kommer opp).
 6. Deltakerne velger selv hvilket tema de ønsker å diskutere, og går til oppgitt tema på oppgitt klokkeslett og oppgitt sted. 
 7. Når sesjonene starter er "tema-eier" ansvarlig og utdyper temaet for å komme i gang. Etter det kan eier lytte eller snakke så mye eller lite man ønsker, og det er opp til gruppen hvordan de vil diskutere eller arbeide med temaet. 
 8. Hvis en deltaker opplever at sesjonen ikke står til forventningene, kan man bytte og gå til et annet diskusjonstema underveis. 
 9. Ved samtalens slutt oppsummerer gruppen de viktigste punktene for samtalen, og "tema-eier" noterer. Oppsummeringene henges tilbake i matrisen på vegg.
 10. Første Open-Space runde er over.
 11. Ny runde (det kan legges opp til så mange runder man ønsker). Deltakerne velger seg ett nytt diskusjonstema, og beveger seg videre. Tema-eier presenterer hovedpunkter fra runde en til ny gruppe. 

Open Space kan gjennomføres på 2 - 6 timer, avhengig av hvordan prosessene legges opp og hvor mange deltakere som er i rommet.

Oppdatert: 7. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.