Lean coffee

Lean Coffee er en metode som løfter frem det deltakerne i et møte synes er viktig å snakke om. Metoden gir strukturerte og produktive møter, uten dagsorden.

Hvorfor bruke metoden Lean Coffee

Grunnlaget for metoden bygger på en formening om at møter ofte handler om andre ting enn hva deltakeren anser som viktig for en selv eller gruppen man jobber i. Med Lean Coffee sørger man for at møtene får en fast struktur og hvor alle bidrar for å sette det som er viktigst for en selv eller gruppen på agendaen. 

Hvordan bruke metoden Lean Coffee?

KonkretiseringFormuler og konkretiser et hovedtema for gruppen. 
InnmeldingBe deltakerne skrive en lapp per tema som de ønsker å ta opp og som relaterer seg til hovedtemaet.
InnsamlingLappene samles, legges ut over et bord eller henges opp på en tavle og leses opp i plenum. 
Avstemming Deltakerne får nå mulighet til å stemme på temaene som er meldt inn. Hver deltaker har 3 prikker til rådighet for å avgi stemmer. De har lov til å bruke alle prikkene på ett og samme tema, eller fordele stemmene på flere tema. 
OpptellingNår alle har stemt, teller du opp stemmene og organiserer lappene. Lappene rangeres i prioritert rekkefølge, der temaet med flest stemmer settes øverst. 
SamtaleDeltakerne har nå 7 minutter til å snakke om temaet som er øverst på listen. Den som har meldt inn temaet kan innlede samtalen eller diskusjonen. Gjennom samtalen skal deltakerne følge med på om det dukker opp noen åpenbaringer underveis. Har deltakerne en åpenbaring, for eksempel noe de må huske på, noe som må undersøkes eller noe de har lært, skal dette skrives ned på en lapp og settes sammen med temaet på bordet eller tavla. 
Avstemming Etter 7 minutter stopper du samtalen, og ber deltakerne stemme med håndsopprekning om dette er et tema de ønsker å diskutere eller snakke om videre. Dersom det er flertall håndsopprekninger gir du ytterligere 5 minutter til samtale om det samme temaet. Etter 5 minutter avgis en ny avstemning, og slik kan samtalen fortsette så lenge det er flertall av håndsopprekninger. Dersom samtalen anses som ferdig, bruker dere 2 minutter på å oppsummere og sikre at alle åpenbaringer er skrevet ned. 
Samtale Deltakerne fortsetter med nye 7 minutter til neste tema på listen. Slik fortsetter prosessen til deltakerne kommer gjennom temalisten eller til møtet når sin tidsbegrensning. 
Oppdatert: 7. juni 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.