Idédugnad

En idédugnad er en metode for å fremme nytenkning og kreativitet, gjerne gjennomført på begrenset tid.

Hvorfor: Metoden baserer seg på at kvantitet gir kvalitet. Hensikten er å få frem flest mulig idéer slik at man i en senere fase kan sortere og prioritere de beste. 

Hvordan: For å oppnå kreative prosesser er det viktig å ha et tydelig formål, problem eller temaområde som deltakerne forstår. Forsikre deg om at dette er godt forankret hos deltakerne før idédugnaden starter. 

  1. Start med å gi deltakerne 3 - 5 minutter til individuell refleksjon og forberedelser.
  2. Del ut post-it-lapper til alle deltakerne og be de skrive én idé, et tema, en utfodring eller et behov per post-it-lapp.
  3. La hver og en presentere sin forslag for de andre, mens han eller hun henger de på veggen.
  4. Klustre sammen det som handler om det samme? Hva utgjør de største gruppene på veggen = hva folk flest er opptatt av. 
  5. Prioriter hva som er viktigt for videre arbeid.
Kjøreregler for idédugnad: 
Alle ideer er velkomne 
Finn så mange ideer som mulig 
Vurdering av ideer utsettes til senere 
Bli inspirert av andres ideer og spill videre på de 
Presenter ideen kortfattet - et ord eller en setning er nok 
Noter alle ideer 

Din eneste med viktige oppgave som prosessleder er å styre tiden, samt sørge for at kjøreplan følges. Hold deg nøytral til problemstillingen og unngå å komme med egne ideer og personlige synspunkter.

Oppdatert: 5. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord