Forhandlingsrekke

En forhandlingsrekke gir deltakere mulighet til å reflektere over og synliggjøre sine egne meninger. La oss se nærmere på hva man faktisk gjør for å gå det ukjente i møte.

Hvorfor: Forhandlingsrekker kan skape klarhet, refleksjon og motivasjon rundt temaer eller spørsmål dere står ovenfor. Når deltakerne må ta stilling til et spørsmål eller en påstand øker bevisstheten for den enkelte og for gruppen som helhet.  

Hvordan: Øvelsen krever at alle deltakerne må ha plass til å stå på gulvet og stille seg på rekke. Du som prosessleder må sørge for at standpunktene og prioriteringene deltakerne skal ta stilling til er relevante og i tråd med formålet.

  1. Tegn en imaginær linje, og fortell deltakerne at linjen utgjør en skala. Du forklarer hvilke verdier som ligger til høyre og venstre i skalaen. 
  2. Les opp spørsmål eller påstander som deltakerne må ta stilling til. Det kan være aspekter ved en sak, et spørsmål dere står overfor som dere må ta en avgjørelse på eller noe som krever at deltakerne prioriterer. 
  3. Gi deltakerne 1-2 minutter til å reflektere og ta et standpunkt. 
  4. Deltakerne går til den siden av skalaen som tilsvarer deres standpunkt. Eventuelt må deltakerne snakke med hverandre for å finne ut hvor i skalaen de befinner seg.
  5. Følg opp spørsmålene eller påstandene med oppfølgingsspørsmål der fordypning er hensiktsmessig. Det kan for eksempel være nyttig med et oppfølgingsspørsmål om hvorfor deltakerne har plassert seg der de har, eller hva det betyr for gruppen at plasseringene er som de er. 
Eksempler på spørsmål og påstander for prioritering eller beslutning: 
Hvor mye kunnskap har du om dette prosjektets innhold?
Hva er viktigst for deg? (Skille mellom to tema)
Er du enig eller uenig i ...? 
Oppdatert: 5. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord