Hva er en prosess?

En overordnet definisjon av en prosess er bevegelsen fra en tilstand til en annen - altså hvordan man kommer seg fra A til B. En prosess omtales også som en systematisk rekkefølge av aktiviteter som til sammen skaper et ønsket resultat.

Hva er en prosess?

Det finnes mange måter å bevege seg fra A til B, og på sett og hvis er vi alltid i prosess. I arbeidslivet skjer prosesser gjerne i møter, prosjekter, utviklingsarbeid, workshops eller på idédugnader. I denne verktøykassen er utgangspunktet at prosessen er den planlagte bevegelsen fra A til B, som skjer ut fra et tydelig formål om utvikling eller endring.

Med andre ord: det som skjer gjennom prosessledelse, fasilitering eller intervensjon for å komme seg fra nå-situasjon til en ønsket situasjon. Prosessleder legger rammene, men det er samspillet mellom de som deltar i selve prosessen som skaper resultatet.  

Forløp og faser

Prosesser kan både gå over lengre tid (uker til måneder), eller gjennomføres på kort tid (15 minutter). Noen prosesser forløper i en jevn kurve, mens andre beveger seg skrittvis fremover. 

Ved å sortere prosessen i faser, blir det mulig for deltakerne å ha en felles forståelse av hvor de er og hvilke spilleregler som gjelder. Mange bruker begrepen røde og grønne faser i prosesser. De grønne åpner opp og de røde snevrer inn. I grønne faser er alle idéer og innspill velkomne i samspillet mellom de som deltar. Det er ikke lov å deevaluere hverandres innspill og meninger.

Dette kalles også divergerende og konvergerende faser, i betydningen av å få frem så mange ulike/divergerende perspektiv som mulig i samspillet mellom de som deltar. Deretter går man videre og sorterer, prioriterer og beslutter i den røde, konvergerende fasen. 

I mange prosesser har man ikke et tydelig bilde av hvor man skal, eller hva den beste løsningen er. Prosesser uten forutbestemte svar må tilrettelegge for kreativitet. Dynamikken i kreative prosesser kan sorteres i tre faser: åpne - integrere - lukke. I åpne-fasen er formålet er å komme opp med flest mulig innspill, idéer eller perspektiver gjennom deltakere og metoder som er er nysgjerrige, utforskende, spørrende og undrende. Integrasjonsfasen må legge tilrette for at idéene sees i sammenheng, diskuteres og raffineres på en hensiktsmessig måte. Lukke-fasen evaluerer alternativene, og det prioriteres og konkluderes. 

 

Oppdatert: 7. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.