Politihøgskolen - Mellomlederprogram

Politihøgskolen (PHS) søkte om midler innen kategorien "Organisasjons- og ledelsesutvikling" og ble tildelt kr 500 000.

Om prosjektet

Mellomlederprogram for Politihøgskolen, hvor det særlig var to utviklingstiltak PHS ønsket å satse på:

1) Lederutviklingsprogram for mellomlederne ved PHS (Mellomlederprogram), med formål å bidra til å styrke mellomledernes kompetanse og ferdigheter innenfor personalledelse og kunnskapsledelse. Programmet skulle ta utgangspunkt i "SATS for ledere".
2) Utvikling og bruk av digitale verktøy som kan støtte oppunder ledelse, samarbeid og koordinering. Formål: å styrke ledernes kompetanse og ferdigheter innenfor digitale verktøy og hjelpemidler. Her skulle man se på utvikling av verktøy og hjelpemidler for digital opplæring.

Mål 1 "Lederutviklingsprogram for mellomlederne ved PHS" anses i stor grad å være oppnådd: Lederopplæring ved bruk av Difis "SATS for ledere" og enkeltstående opplæringsbolker innenfor relevante temaer har bidratt til individuell utvikling for lederne, bidratt til felles og enhetlig ledelse ved PHS og styrket arbeidsgiverrollen. Gjennom en kombinasjon av SATS, fysiske samlinger, oppgaver og basisgrupper har det blitt skapt nye relasjoner og nettverk på tvers, det er skapt økt trygghet i lederrollen og en kultur for å gi og få tilbakemeldinger. Dette er blitt kommunisert både fra mellomlederne selv og fra toppledelsen, samt at kurslederne (HR ved PHS) ved selvsyn har observert og erfart dette.

Mål 2 "Utvikling og bruk av digitale verktøy som kan støtte oppunder ledelse, samarbeid og koordinering" er et område som av ulike årsaker har blitt utsatt, og målet er derfor ikke oppnådd pr. oktober 2016. PHS vil bruke det neste halve året på å utvikle og iverksette dette målet, noe som for øvrig er i tråd med framdriftsplanen for prosjektet, som er estimert å avsluttes i mars/april 2017.

Samarbeid med andre virksomheter

Det er ikke oppgitt samarbeid med andre virksomheter i dette prosjektet.

Involvering av de tillitsvalgte

Tillitsvalgte ga sin tilslutning til prosjektet innledningsvis, og har blitt gitt informasjon om lederprogrammet underveis.

Spredning

Muntlig informasjon om prosjektet i nettverksgrupper o.l. PHS stiller seg til rådighet for virksomheter som ønsker å høre om erfaringer fra prosjektet.

Kontaktperson for prosjektet

Kathrine Berg
Sissel Nordby Hvenekilde

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.