Leders ansvar og styringsrett

På arbeidsplassen er det virksomhetens behov som skal ivaretas.

Som leder står du for den daglige driften og styringen av din enhet eller avdeling uansett situasjon. Du skal legge til rette for at ansatte har en adferd som bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Den ansatte på sin side skal utføre arbeidet sitt i tråd med arbeidsavtalen og virksomhetens retningslinjer.

Hvis dette ikke skjer, må du handle. De aller fleste saker får sin løsning lenge før det blir snakk om reaksjoner.

En personalsak oppstår

Hvis saken imidlertid ikke lar seg løse gjennom uformell samtale eller dialog, har du en personalsak. Det kan dreie seg om dårlig arbeidsutførelse, brudd på retningslinjer, uakseptabel adferd, påstand om trakassering, mobbing, lovbrudd, anonyme meldinger eller personkonflikter.

For å forbygge krevende personalsaker bør virksomheten ha rutiner for hvordan de skal håndtere slike saker Arbeidsmiljøloven § 4, nummer 3 stiller krav til at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

Se hvilke råd advokat Annette Selmer gir deg som leder i e-læringskurset Den vanskelige samtalen (Læringsplattformen):

Annette Selmer om lederens ordvalg

Råd når du tror du kan få en personalsak

  • Å handle raskt. Ikke vent og se dersom en medarbeider ikke utfører arbeidet på en tilfredsstillende måte
  • Ta raskt kontakt og forsøk å finn en løsning sammen
  • Måten du kommuniserer på, vil ha stor betydning for resultatet
  • Gode forberedelser er viktig
  • Gjør deg opp en mening om hva du vil ha ut av et møte
  • Lag en plan for videre arbeid og følg opp
  • Sørg for å evaluere underveis. Ikke glem å evaluere deg selv og ditt eget ståsted
  • Ha dokumentasjon på hele løpet. Krever saken formelle reaksjoner, er det viktig å ha dokumentert den godt underveis.

Egne motiver i personalsaken

Som leder er det viktig ikke å ha bestemt seg på forhånd for hvilken reaksjon du skal ende opp med.

Du har ansvar for å sjekke ut medarbeiderens beskrivelse av situasjonen og innhente fakta. Still åpne og utforskende spørsmål. Slik bidrar du til å trygge medarbeideren. Sammen med medarbeideren skal du lage en oppfølgingsplan for hvordan dere går videre etter det første møtet.

Professor Øyvind Kvalnes om å kjenne seg selv

 

Oppdatert: 2. desember 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord