Fleksibel arbeidstid

På denne siden kan du lese om hva fleksibel arbeidstid er, og hvordan dere kan ta den i bruk i virksomheten.

Fleksibel arbeidstid

Fleksibel arbeidstid, eller fleksitid, er en gjennomsnittsberegnet arbeidstidsordning over en bestemt tidsperiode, som ved periodens slutt skal vise et tilnærmet nullregnskap.

Reglene for fleksibel arbeidstid er omtalt i Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten. Avtalen er forhandlet frem av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten. 

Særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser § 7 nr. 4 og aml. § 10-12

I staten er det inngått en sentral avtale som gir virksomhetene mulighet til å benytte seg av fleksibel arbeidstid.

Ordningen skal gi arbeidstakerne større frihet til å organisere egen arbeidsdag og arbeidsgiver får medarbeidere som yter når det trenges og avspaserer når det er mindre å gjøre. 

Ikke krav til arbeidsplan ved fleksibel arbeidstid

Ved fleksibel arbeidstidsordning i staten er det ikke er krav om arbeidsplaner som viser hvilke dager, uker og måneder dere gjennom året har lengre og kortere arbeidstid. Dette er forskjellen fra en gjennomsnittsberegnet arbeidstidsordning etter arbeidsmiljøloven § 10-5 og Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten

Fleksitidavtalen gjelder ikke for ansatte i ledende eller særlig uavhengig stilling. 

Les mer om hvordan du vurderer om en ansatt er i en ledende eller særlig uavhengig stilling.  

Hvordan innføre fleksibel arbeidstid i virksomheten? 

Virksomheten kan innføre fleksibel arbeidstidsordning ved at arbeidsgiver eller tillitsvalgte ønsker det. Før du som arbeidsgiver kan innføre fleksitid, må du gå gjennom følgende: 

  • Kan virksomheten gi et like godt tilbud til brukerne av virksomhetens tjenester ved innføring av fleksitid? Hvis virksomheten ikke kan det, kan dere ikke innføre ordning med fleksibel arbeidstid. 
  • Tillitsvalgte og arbeidsgiver skal drøfte innføring av fleksibel arbeidstid. 
  • Etter at saken er drøftet og ordningen ønskes å tas i bruk skal det avgjøres ved avstemming blant arbeidstakerne. Ved avstemmingen binder flertallet mindretallet.  

Ordningen må gjelde alle medarbeiderne i virksomheten, driftsenheten eller deler av driftsenhet. Det kan bare gjøres unntak for arbeidstakere eller grupper av arbeidstakere som av “tjenstlige grunner” ikke kan komme inn under ordningen, et eksempel på en tjenstlig grunn er resepsjonsarbeid. Etter å ha drøftet med de tillitsvalgte, fastsetter du som arbeidsgiver hvilke arbeidstakere som må unntas fleksibel arbeidstid.  

Når det er behov for å justere fleksibel arbeidstid 

Noen ganger kan du som arbeidsgiver få behov for å endre hvilke ansatte som er omfattet av ordningen med fleksibel arbeidstid.  

For eksempel kan endringer i tjenesten gjøre at medarbeidere må være til stede på gitte tidspunkter. Å endre en ansatts avtalte arbeidstid, må skje gjennom ny avtale med den enkelte arbeidstaker. Arbeidstid er en viktig rammebetingelse for den enkelte ansatte. Som arbeidsgiver må du ha god dialog slik at du og den ansatte får en felles forståelse av behovet for å eventuelt endre arbeidstiden.  

Ved større endringer i arbeidstid, kan det være snakk om en endringsoppsigelse fra arbeidsgiver. 

Ytre rammer og kjernetid i fleksibel arbeidstid 

De fleste statlige virksomheter, som praktiserer fleksitid, har arbeidstid mellom kl. 08:00 og 15:45 fra 15.september til og med 14.mai (vintertid) og fra kl. 08:00 til kl. 15:00 fra og med 15. mai til og med 14.september (sommertid).  

Arbeidstakeren kan selv velge når på dagen og i uka han eller hun arbeider innenfor rammen av fleksibel arbeidstid.  

Virksomhetene i staten har også kjernetid mellom kl. 09.00 og kl. 14.30.  Den ytre rammen for fleksibel arbeidstid er kl. 06.00 på morgenen og til kl. 21.00 om kvelden. Leder og medarbeider må skriftlig avtale om arbeid i tidsrommet mellom klokken 21:00 til 23:00 på arbeidstakers initiativ ( aml § 10-11 tredje ledd). 

 

Oppdatert: 2. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.