Regler for hjemmekontor

Fra 1. juli 2022 ble det endringer i «hjemmekontorforskriften». Her får du en oversikt over de viktigste endringene.

Fredag 18. mars 2022 fastsatte regjeringen endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, også populært kalt «hjemmekontorforskrften».

Endringene trer i kraft fra 1. juli 2022.

Gjelder hjemmearbeid i eget hjem

Endringene omfatter:

  • en tydeliggjøring av når forskriften gjelder. Forskriften vil gjelde arbeid på hjemmekontor som ikke er "kortvarig eller sporadisk". Tidligere gjaldt unntaket for "kortvarig eller tilfeldig arbeid". Videre vil forskriften fortsatt kun begrenses til arbeid i arbeidstakers "eget hjem" og ikke andre typer fjernarbeid, som arbeid fra hytta, på toget på vei til jobb eller på tjenestereise mv.
  • et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte.

Krav til psykososialt arbeidsmiljø

Endringene omfatter:

  • en tydeliggjøring av at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra.
  • at det fortsatt vil være opp til arbeidsgiver, ofte i dialog med arbeidstakerne, å avgjøre hvilket utstyr som hører til arbeidsplassen og som er nødvendig for at arbeidstakerne kan utføre sitt arbeid. Det innføres derfor ikke en plikt for arbeidsgiver til å sørge for nødvendig utstyr og dekke nødvendige kostnader i forbindelse med hjemmekontor.
  • at Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte.

Like regler for arbeidstid ved hjemmekontor og på arbeidsplassen

  • at de samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen. De særlige arbeidstidsreglene i eksisterende forskriften oppheves. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har satt i gang forskningsprosjekt som kan gi ny innsikt, det vil bli gjort en evaluering av om det på et senere tidspunkt er behov for tilpasninger knyttet til arbeidstid. 

Det finnes ingen egen mal for denne type hjemmearbeid, men denne malen kan benyttes:

Oppdatert: 24. april 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.