Regler for hjemmekontor

Her får du en oversikt over hvilke regler som gjelder for bruk av hjemmekontor i staten.

Fra 1. juli 2022 ble det endringer i «hjemmekontorforskriften» eller forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem, som den heter. 

Gjelder hjemmearbeid i eget hjem 

Forskriften vil: 

  • gjelde arbeid på hjemmekontor som ikke er «kortvarig eller sporadisk». Tidligere gjaldt unntaket for «kortvarig eller tilfeldig arbeid».  
  • begrense seg til arbeid i arbeidstakers «eget hjem» og ikke andre typer fjernarbeid, som arbeid fra hytta, på toget på vei til jobb eller på tjenestereise mv. 
  • inneholde et unntak fra kravet til skriftlig avtale der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte. 

Krav til psykososialt arbeidsmiljø på hjemmekontor

Forskriften gjør også følgende: 

  • Tydeliggjør at  krav til det psykososiale arbeidsmiljøet også gjelder når arbeidstakeren jobber hjemmefra. 
  • Sier at det fortsatt vil være opp til arbeidsgiver  å avgjøre hvilket utstyr som hører til arbeidsplassen og som er nødvendig for at arbeidstakerne kan utføre sitt arbeid.  Dette gjøres ofte i dialog med arbeidstakerne.
  • Gir Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med forskriften. Dette innebærer ikke at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn i arbeidstakers hjem, men at tilsyn gjennomføres på annen måte. 

Like regler for arbeidstid ved hjemmekontor og på arbeidsplassen 

  • De samme reglene for arbeidstid skal gjelde ved hjemmekontor som ved arbeid på arbeidsplassen.

De særlige arbeidstidsreglene som tidligere gjaldt er nå opphevet.

Mal for hjemmekontor

Det finnes ingen egen mal for denne type hjemmearbeid, men denne malen kan benyttes:

Nyttige lenker om hjemmekontor

Arbeidstilsynet har en stor og god siden om hjemmekontor:

Oppdatert: 4. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.