Oslo politidistrikt – Løvetann

Oslo Politidistrikt søkte midler innenfor temaet «Oppfølging av avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv» og fikk tildelt kr. 350 000.

Oslo Politidistrikt har gjennomført et prosjekt for å redusere dokumentdrevne papirløsninger i den daglige driften og for henvendelsene som politivakten på Politihuset får. Målet med prosjektet har vært å utvikle en moderne, effektiv og borgervennlig tjeneste hos politiet.

Prosjektet har ført til at flere analoge tjenester er gjort digitale. De ansatte opplever for eksempel at anmeldelsene har høyere kvalitet og kan raskere registrere sakene. Borgerne opplever en mer moderne politivakt hvor det er enklere å fylle ut og levere en anmeldelse.

Involvering av tillitsvalgte

De tillitsvalgte ble tatt med i prosessen under oppstart og utvelging av tiltak. Da tiltakene ble iverksatt ble de involvert i prosessen og var med på å utarbeide rutiner.

Deling av verktøy eller virkemidler

Oslo Politidistrikt kan dele kunnskap om hvordan drive utvikling under krevende forhold med covid-19, og hvordan man kan lykkes med å gå fra fysiske workshoper og brukertester til digitale løsninger.

Kontaktperson: Anne Cecilie Kran

Oppdatert: 16. mars 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord