Virksomhetsoverdragelse

Omorganiseringer i statlig sektor kan i noen tilfeller innebære at det foreligger en virksomhetsoverdragelse. Arbeidsmiljøloven har regler om dette som skal ivareta de ansattes rettigheter.

En virksomhetsoverdragelse er overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver og at det i tillegg  skjer en overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

Hvorvidt det foreligger en virksomhetsoverdragelse må vurderes konkret i hvert tilfelle. En slik overdragelse vil utløse rettsvirkninger for de ansatte. Se arbeidsmiljøloven kap. 16

Reglene for virksomhetsoverdragelse

Formålet med arbeidsmiljølovens regler for virksomhetsoverdragelse er at de skal ivareta arbeidstakernes rettigheter.

Utgangspunktet er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold som foreligger på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til den nye arbeidsgiver. Den nye arbeidsgiveren blir bundet av tariffavtale som den tidligere arbeidsgiver var bundet av. Også arbeidstakernes rett til videre opptjening av alders-, etterlatte - og uførepensjon i henhold til kollektiv pensjonsordning overføres til ny arbeidsgiver.

Hvis arbeidssituasjonen til arbeidstakere i flere virksomheter blir berørt skal det inngås en avtale om hvordan arbeidstakerenes medbestemmelse skal utøves, jf. hovedavtalen i staten §11.

Les mer om virksomhetsoverdragelse i Statens personalhåndbok:

Oppdatert: 2. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.