Omorganisering av Ila fengsel og forvaringsanstalt 2014-2016

Ila fengsel søkte om midler innenfor kategoriene "Organisasjons- og ledelsesutvikling" og "Samarbeidskompetanse og medbestemmelse". Prosjektet ble tildelt kr 1 000 000.

Om prosjektet

Prosjektet besto av følgende deloppgaver:

1. Ledelsesutvikling av ledergruppe og lederforum - intervjuer gjennomført, individuell oppfølging gjennomført, seminar med ekstern konsulent bistand gjennomført. Samarbeidsseminar gjennomført på en god måte i henhold til plan.

2. Samarbeidskompetanse og medbestemmelse i omorganiseringen. Gjennomført seminar med alle parter og ekstern kursholder for opplæring av hovedavtalen og hovedtariffavtalen.

3. Opplæring, kursing og samkjøring av operasjonssentral og vaktledere - vaktleder sees sammen med punkt 4

4. Etablering av ny avdeling for særlig høy sikkerhet - Opplæring gjennomført for vaktledere og ledere. rammer for planer for totalopplæring lagt, men utførelse noe forsinket da politisk ledelse enda ikke har bevilget midler til bemanning.

5. Omorganisering av arbeidsdriften - Gjennomført eget seminar med arbeidsdriftens ledere som la planer og rammer for hele omorganiseringen i "innholdslinja"(arbeidsdriften) Seminar med opplæring og informasjon med hele innholdslinja gjennomført. Omorganiseringen er fulgt opp og blir evaluert gjennom månedlige ledermøter og deltakelse i nyopprettet sikkerhetsforum.

6. Evaluering av dokumentasjonssystemet - Omfattende evaluering gjennomført både på brukernivå og på ledernivå. Endringer og nye tiltak iverksatt. Ny evaluering planlagt 2017.

7. Utvikling av digital informasjonsbank - utsatt.

8. Samarbeidseminar med fagforeningene og vernetjenesten om videre planlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet til ansatte på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Samarbeid med andre virksomheter

Vi gjennomfører sikkerhetsopplæring til eksterne samarbeidspartnere hvert år og får tilbakemelding på hvordan dette oppleves.

Involvering av de tillitsvalgte

Tillitsvalgte og vernetjenesten har vært med å skrive søknaden og fulgt opp med representanter på hvert prosjekt.

Spredning

Tiltakene er åpent for Kriminalomsorgen og alle enheter, både fengsler og friomsorgskontorer, kan få all dokumentasjon rundt prosjektet. Vårt nye Dokumentasjonssystem vil også være tilgjengelig om andre enheter i Kriminalomsorgen mender de kan ha behov for tilsvarende.

Kontaktperson for prosjektet

Baas Bias Dammann

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord