NTNU - Kompetanseheving for «utsatte» ansatte

NTNU v/Det humanistiske fakultet søkte om midler innenfor kategoriene "Større mangfold blant arbeidstakerne og oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv" og "Arbeid for å hindre utstøting og tilrettelegge for at arbeidstakere kan fortsette i aktivt arbeid". Prosjektet ble tildelt kr 300 000.

Om prosjektet

Formålet var å høyne kompetansenivået for «utsatte» ansatte med lav kompetanse, og i noen tilfeller også helseutfordringer - og å høyne den generelle saksbehandlerkompetansen for å imøtekomme nye krav og forventninger i statsforvaltningen. Til sammen utgjorde gruppene med skolering og oppfølging over 60 personer.

Tiltak: Hospitering, arbeidsutprøving, tilrettelegge for studiepoengbasert videreutdanning. Saksbehandlerskole, utvikling av verktøy og kunnskap for å digitalisere vår del av statsforvaltningen. Dette tilbudet var for alle våre saksbehandlere på et visst nivå.

Effekt: Prosjektet var først og fremst rettet mot de som har for lav kompetanse i forhold til et fremtidig arbeidsliv. I tillegg skulle prosjektet bidra til å hindre utstøting på grunn av helsemessige utfordringer.

Måloppnåelsen er god. Det har vært fokus på å øke kompetansen for saksbehandlere generelt, men med særlig fokus på individuell kompetanseheving, ny opplæring og vedlikehold av kompetanse. I tillegg er det gjort individuelle kompetansekartlegginger.

Samarbeid med andre virksomheter

Samarbeidet med NAV har vært godt. Samarbeidet med de eksterne leverandørene vi har kjøpt tjeneste fra er godt, og de har lært oss å kjenne slik at vi kan benytte dem også senere. (Karrierekartlegging, coaching av enkeltpersoner og team.) NTB Arkitekst (Klart språk-kurs) og Difi (e-læringskurs Får Walther lov).

Involvering av de tillitsvalgte

Vi har orientert og skal orientere om det sluttførte prosjektet i LOSAM ( Lokalt samarbeidsutvalg).

Spredning

Vi skal skrive en rapport som blir distribuert i egnede fora. Hittil har vi informert i samarbeidsmøter med NAV, og i møter der også vernelinja og tillitsvalgtlinja deltar. Dette skal vi gjøre utover våren 2016.

Kontaktperson for prosjektet

Karin Hansen

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord