Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - Introduksjonsprosjekt

NVE søkte midler innen kategoriene "Organisasjons- og ledelsesutvikling" og "Samarbeidskompetanse og medbestemmelse" og ble tildelt kr 60 000

Om prosjektet

I forbindelse med virksomhetsoverdragelse og innlemmelse av to interkommunale selskap til statsforvaltningen, ble det søkt om midler til å sikre en god overtakelse og implementeringsfase. Prosjektet omfattet 17 tilsatte fra Åknes/Tafjord Beredskap IKS (ÅTB) og Nordnorsk Fjellovervåking (NNFO), samt alle tilsatte i NVE, i større og mindre grad.

Prosjektet skulle sikre en god introduksjon og opplæring som danner grunnlaget for et godt samarbeid og kompetanseutveksling mellom alle parter i den nye organiseringen.

Prosjektet omfattet introduksjonsdager, besøk på de ulike tjenestestedene, opplæring og utveksling av informasjon for verneombudet og plasstillitsvalgte, kartlegging av arbeidsmiljø og innføring i statsforvaltningen.

Etter gjennomført introduksjonsopplegg har vi oppnådd følgende:
- Lagt grunnlag for et godt samarbeid og arbeidsmiljø mellom alle parter fra oppstart
- Blitt kjent med hverandre og begynt prosessen med å utvikle en felles organisasjonskultur og -tilhørighet
- Etablert samarbeidsrelasjoner på tvers som sikrer kompetanseutveksling/-utvikling
- Informasjon og opplæring i sentrale og lokale avtaler og retningslinjer
- Etablert kommunikasjonslinjer
- Kartlagt behov for videre oppfølging

I tillegg til introduksjonsdagene i Oslo, omfattet opplegget også besøk på de ulike tjenestestedene, opplæring og utveksling av informasjon for verneombud og plasstillitsvalgte.

Samarbeid med andre virksomheter

Det er ikke oppgitt samarbeid med andre virksomheter

Involvering av de tillitsvalgte

De tillitsvalgte har vært involvert gjennom hele prosjektet

Spredning

Dette vil være spesielt relevant for andre virksomheter som blir berørt av en virksomhetsoverdragelse og har behov for gode prosesser for ivaretakelse og involvering av alle parter. NVE vil være positiv til å dele erfaringer fra prosjektet med andre statlige virksomheter.

Kontaktperson for prosjektet

Signe Loftesnes

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord