Arbeidsgjevarrådet september 2023

Her kan du sjå kva saker som sto på dagsorden for møtet i Arbeidsgjevarrådet, september 2023.

Arbeidsgjevarrådet hadde møte 14. og 15. september 2023.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik møtte rådet og utveksla synspunkt på tema som er aktuelle for den statlege arbeidsgjevarpolitikken.

Desse sakene stod på dagsorden elles:

  • Å flytte statlege verksemder ut av Oslo – utveksling av erfaring og læringspunkt knytt til geografisk flytting av verksemder.
  • Særavtalar til forhandling hausten 2023. Rådet gav sine tilrådingar.
  • KDD orienterte om status i aktuelle saker og status i saker rådet har vore inne i tidlegare.
  • Arbeidsgjevarstrategien for staten. Rådet vart orientert om arbeidet med revisjon av strategien, og ga sine innspel til det vidare arbeidet.
  • Grunnlag for leiing i staten. Rådet vart orientert om arbeidet med dette og ga sine innspel til det vidare arbeidet.
  • Arbeidsgjevarbarometeret våren 2023. Rådet vart orientert om, og ga sine innspel til dei overordna resultata.

Neste møte i rådet blir 17. november 2023.

Oppdatert: 21. september 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.