Arbeidsgjevarrådet november 2023

Arbeidsgjevarrådet hadde møte den 17. november 2023. Sjå sakene på dagsordenen.

Rådet møtte departementsrådar frå sju departement. Saman diskuterte dei vilkår for toppleiarar i staten, grunnlag for betre leiing i staten og arbeidsgjevarstrategien i staten. Rådet gav etterpå sine tilrådingar til arbeidet med dei to siste emna.

Desse sakene stod på dagsorden elles:

  • KDD orienterte om status i aktuelle saker og saker som rådet har vore inne i tidlegare.
  • DFØ orienterte om status for arbeidsgjevarrelaterte oppdrag i 2023.
  • Det er planlagd møte mellom Arbeidsgjevarrådet og hovudsamanslutningane i januar, og rådet diskuterte saker det kan vera aktuelt å ta opp.
  • Neste møte i rådet er planlagt 26. januar 2024.
Oppdatert: 21. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.