NAV Nannestad – Digitale og portable medarbeidere i NAV

NAV Nannestad søkte om midler innenfor temaet «Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser» og ble tildelt kr. 200 000.

Om prosjektet

NAV ønsket å trygge medarbeidere i den digitale hverdagen med stadig større krav om digital kompetanse og nye arbeidsmetoder. Ved hjelp av et oppsatt læringssystem og individuelle mål har medarbeiderne vist entusiasme over endringen i stedet for å resignere. Suksessfaktoren har vært å lære sammen i små grupper, i tillegg til å gi rom for at det tar tid å lære noe nytt.

Innen 2018 har hele lokasjonen gått over til å bruke Office365 som arbeidsverktøy, og den digitale transformasjonen har fått høy stjerne og status ved kontoret. Moralen er at endringer ikke er noe som må gjøres, men noe som styrker en, og gjør en til en bedre og mer effektiv veileder. NAV har anerkjent behovet for valgfrihet og eierskap til egen utvikling. Noe opplæring har vært obligatorisk og noe har vært frivillig å delta på. Dette har ført til at medarbeiderne i stor grad har hatt tilgjengelig bistand for det de har følt seg utrygge på.

NAV erfarer at implementering og digitalt kompetanseløft er vellykket når det gjøres riktig og med gode planer og målrettet arbeid. De melder at prosjektet førte til at medarbeiderne omfavnet endringsprosessene i stedet for å gi dem motstand.

Samarbeid med andre virksomheter

NAV Nannestad har samarbeidet med kompetanserådgivere i NAV Akershus. Kompetanserådgiverne har vært nyttige sparringspartnere, og har bidratt med mye nyttig kunnskap.

Involvering av de tillitsvalgte 

Prosjektet har blitt rapportert på jevnlig basis lokalt i medbestemmelsesapparat. Prosjektet har fått bred oppslutning og støtte.

Spredning

Kompetanserådgiverne har etablert et system med ukentlige digital opplæring via webinarer. Her har det vært fokus på digital kompetanse spesielt siste halvår. Webinarene har blitt lagt opp med oppgaver som skal trenes på lokalt. Dette har vært et godt supplement til våre lokale worskhops.

Utover dette har fokuset på digitalisering sentralt bidratt til at prosjektleder har hatt gode digitale kollegaer gjennom ambassadørnettverket for implementeringen av Office365.

Kontaktperson for prosjektet

Monica Newman

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord