Nav Agder – Hvordan være trygg i det utrygge

NAV Agder søkte midler innenfor temaet «Utvikling av kompetanse for å hindre utstøting ved omstillingsprosesser» og ble tildelt kr 300 000.

Om prosjektet

NAV Agder har gjennomført ulike tiltak for kompetanseheving innen digitalisering og samhandling ved sammenslåing. Målet med prosjektet var at ledere, tillitsvalgte og verneombud sammen sikrer gode omstillingsprosesser som trygger medarbeiderne på vei mot målet for omstillingen. Videre var målet at ledere og medarbeidere skulle øke sin digitale kompetanse og således hindre frafall i disse omstillingsprosessene.

Det har vært gode diskusjoner med ledelsen og medarbeiderne etter samlingene, for eksempel om hvordan NAV Agder skal ta i bruk digitale verktøy i hverdagen. Effekter av prosjektet har vært ny innsikt i lederrollen i digitaliseringstid, nye måter å samarbeide på og viktigheten av at ulike roller samarbeider på tvers. Flere tar i bruk ulike verktøy i sitt daglige arbeid.

Involvering av tillitsvalgte

Tillitsvalgte var med i arbeidsgruppen som planla og utarbeidet søknaden for kompetansemidlene. Videre jobbet samme arbeidsgruppe med planlegging og gjennomføring av tiltakene. Tillitsvalgte var også en del av målgruppen for prosjektet.

Samarbeid med andre ressurser eller virksomheter

Fagpersoner fra Arbeids- og velferdsdirektoratet har bidratt med foredrag. I forkant av samlingene var også Universitetet i Agder involvert for å gi innspill til arbeidet.

Deling av verktøy eller virkemidler

NAV Agder har kunnskapsgrunnlag om gevinstrealisering og kompetanseledelse som kan deles med andre virksomheter. Kjøreplaner og innhold fra samlinger kan også deles.

Kontaktperson: Harry Torstein Møller

Oppdatert: 26. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.