Reiser innenlands

En innenlandsreise er pålagte eller godkjente reiser i Norge. På denne siden får du svar på regler som gjelder for reiser innenlands i staten.

Hva er en innenlandsreise?

En innenlandsreise er pålagte eller godkjente reiser i Norge, Svalbard, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen og til Antarktis og biland, som er områder underlagt norsk kontroll.  

Regler for innenlandsreiser

Hvem godkjenner reisen?

Hvem som godkjenner reisen vil variere fra virksomhet til virksomhet, ut fra virksomhetens behov. Nærmeste leder bør vite hvor de ansatte befinner seg på reisen. Det er også nærmeste leder som stort sett attesterer reiseregninger når den ansatte har kommet hjem. 

Leder kan forhåndsgodkjenne flere innenlandsreiser av rutinemessig karakter over et visst tidsrom.

Hva skjer når reisen varer ut over 28 dager?

For reiser i Norge gjelder innenlandsavtalen de første 28 dagene, se innenlandsavtalen § 1.

Ved opphold som på forhånd er fastsatt til å vare ut over 28 dager på samme sted, kan Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested benyttes.

I denne avtalen får arbeidstaker dekket utgifter til kost for sannsynliggjorte merutgifter.

Det er i denne forbindelse ikke krav om å fremlegge kvittering for et hvert kjøp. Arbeidstaker kan sannsynliggjøre utgiftene ved for eksempel å legge frem kvitteringer for en viss periode som da vil være representativ for hele perioden. Sannsynliggjøring vil også være aktuelt når for eksempel et arbeidslag spleiser på felles mat.

Med merutgifter menes utgifter som skal dekke utgifter til mat ut over den ordinære husholdningen i hjemmet.

Etter særavtalen om økonomiske vilkår ved endret tjenestested, dekkes husleie eller andre utgifter til overnatting med inntil kr  11 907 per måned (2023: 11 486 per måned).

Reisetid innenlands og kompensasjon

Reisetid er ikke det samme som arbeidstid på reisen, men du får kompensasjon når reisetiden går utover normal arbeidstid. 

Ansatte i ledende eller særlig uavhengige stillinger eller som har særskilt kompensasjon for reisetid, får ikke kompensert reisetid. Dette er spesifisert i de lokale særavtalene.

Opparbeidet reisetid utenom arbeidstid gis som fri et tilsvarende antall timer en annen arbeidsdag. Dersom reisetiden ikke kan gis som fritid, utbetales timelønn for beregnet reisetid.

Reisetid er ikke overtid selv om reisen kommer i tillegg til normal daglig, eller ukentlig, arbeidstid. 

Reiser du i arbeidstiden, regnes dette som arbeidstid. Med andre ord avbryter du ikke sammenhengende arbeidstid ved å forflytte deg fra et sted til et annet. 

Reiser du om natten, men har rett på nattillegg eller benytter billett med soveplass, får du ikke godskrevet dette som reisetid. Reiser du hele natten for så å ende opp hjemme, er dette reisetid.   

Fordeling av arbeid og fritid på reiser

Statens ansatte har fritid utenom avtalt arbeidstid også når de er på reise.

Må du gjøre nødvendig for- og etterarbeid mens du er på reise, kan dette regnes som overtid. Det er leder som avgjør dette. Leder og arbeidstaker må være i dialog om arbeidstid på reise.

Overtid på reise

Overtid på reise er arbeid utover alminnelig arbeidstid, som er avtalt med nærmeste leder. Må du gjøre nødvendig for- og etterarbeid mens du er på reise, kan dette regnes som overtid. Det er leder som avgjør dette. Leder og arbeidstaker må være i dialog om arbeidstid på reise. Reglene for overtid på reise innenlands finner du i Hovedtariffavtalene §13.

Kostgodtgjørelse

For reiser over 15 kilometer og som varer utover seks timer, dekkes utgifter til måltider etter egne satser.

Satsene varierer ut i fra lengde på reisen, og om reisen inkluderer overnatting eller ikke.  Du får også trekk i kostgodtgjørelsen om ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert.  

Eksempel: Får du frokost på hotellet, trekkes denne fra kostgodtgjørelsen. Bestemmer du deg for å kjøpe frokost selv et annet sted, får du også trekk da du kunne ha spist på hotellet.  

Du finner de ulike satsene for kost innenlands her

Hva betyr tidsintervallene i § 9 i innenlandsavtalen?

Utgifter til kost (§ 9)

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-d):

Tidsintervallene er slik:

a) Reiser over 12 timer med overnatting - 940 kroner (2023: 872 kroner)

b) Reiser fra og med seks timer og til og med 12 timer - 369 kroner (2023: 342 kroner).

c) Reiser over 12 timer uten overnatting - 686 kroner (2023: 637 kroner).

d) Reiser som varer utover hele døgn - kost dekkes som b) og c)

Overnatting på innenlandsreise

Overnatting betyr at den ansatte har arbeidsfri og mulighet for hvile. Når den ansatte er på reise og må overnatte, skal utgiftene bli dekket av arbeidsgiver.  

Den ansatte har krav på en ulegitimert sats. Det betyr at den ansatte kan overnatte privat, så lenge det ikke er eget hjem hun eller han overnatter i.  Ulegitimert tillegg er 435 kroner.

Det er ulike satser for overnatting på hotell, pensjonat eller brakke, og satsene avhenger av om det er kokemuligheter der eller ikke. Se hva som gjelder under overskriften "Overnatting" i vår oversikt over ofte stilte spørsmål om reiseavtalene.

Oppdatert: 2. januar 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.