Lokal lønnspolitikk

Lønnspolitikk er et av de viktigste virkemidlene du som leder har for rekruttere og beholde kompetansen du trenger.

Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en omforent lønnspolitikk om hvordan lønnssystemet skal brukes og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål.

Det skal være èn lokal lønnspolitikk i virksomheten og den skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte. Lønnspolitikkenn skal kun inneholde det partene er enige om lokalt. Den skal være skriftlig og gjelde for alle ansatte.

Lønnspolitikken skal gjennomgås i virksomheten etter hvert hovedoppgjør.

Hensikten med lønnspolitikken er å klargjøre hvilke kriterier som virksomheten skal belønne. Kriteriene skal være kjente, objektive og understøtte virksomhetens mål. Da vet ledere hva som skal belønnes og medarbeidere vet hva som vektlegges. 

I praktisering av lønnspolitikke må partene bli enige om hvordan lønnssystemet skal brukes i virksomheten, og hvilke lønnstiltak som er nødvendige. Skal du lykkes med lokal lønnspolitikk, må du bruke den aktivt i samarbeid med partene.

Den lokale lønnspolitikken bør:

  • sees i sammenheng med virksomhetens mål og strategier
  • være en integrert del av virksomhetens personalpolitikk
  • utøves på flere områder, blant annet ved rekruttering, utvikling og lokale forhandlinger
  • være mest mulig konkret, enkel å ta i bruk og praktisere

Lønnspraksis - last ned vårt verktøy

For å få oversikt over hvordan virksomheten praktiserer lønnsfastsetting og lønnsutvikling, kan du lage en enkel oversikt over faktisk lønnspraksis.

Denne oversikten hjelper deg til å styre lønnsutviklingen i tråd med lønnspolitikken, og du kan bruke oversikten til blant annet lønnsfastsettelse, i lønnsforhandlinger og til statistikkgrunnlag. Oversikten kan eventuelt også tas ut av virksomhetens lønnssystem.

Oppdatert: 18. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.