Lederkompetanser for å lykkes med digital transformasjon

Nye utfordringer, økt kompleksitet og tempo krever nye måter å tenke og lede på. Vi i Difi har utarbeidet sju lederkompetanser for at du som leder skal lykkes med digital transformasjon.

Samfunnsendringer gjør at offentlige virksomheter må finne nye måter å løse samfunnsoppdraget på. Går offentlig sektor i kompetansefellen? Altså den misforståtte troen på at det som ledet til tidligere suksess også vil lede til fremtidig suksess?  Hva slags kompetanse krever det å lede i digital transformasjon?

Hva er digital transformasjon?

Difi har i samarbeid med Deloitte, og i samspill med ledere og andre i offentlig sektor, leverandører og akademia, utarbeidet sju lederkompetanser.

Lederkompetansene skal tydeliggjøre hva slags kompetanse som kreves i en virkelighet der digitalisering og teknologi er viktige drivere for endring.

I den sammenheng har vi også intervjuet flere ledere i staten. Se hva de mener i videosnuttene:

Hva er vanskelig som leder i digital transformasjon?

Syv lederkompetanser

De syv lederkompetansene skal tydeliggjøre hva som kreves av ledere for å lykkes med digital transformasjon og kan brukes til å reflektere rundt: Hva betyr dette for oss i vår virksomhet og i vår ledergruppe?

Illustrasjon på lederkompetansene "sette borger i sentrum", "samarbeide på tvers", "peke ut retning", "prøve og feile", "belønne og motivere", "utfordre det eksisterende", "fortelle de gode historiene"
Foto: Difi
Vi har utarbeidet sju lederkompetanser for å lede i digital transformasjon. Kompetansene utfordrere vår måte å lede på.

1. Sette borger i sentrum

Å sette i borger i sentrum innebærer at ledere og medarbeidere må ta et skritt tilbake og tenke hvordan teknologi kan endre måten vi løser samfunnsoppdraget vårt, for å gi bedre tjenester til borgerne. Samtykkebasert lånesøknad er et godt eksempel på hvordan sette borger i sentrum. Tidligere når du skulle få lån måtte du innhente informasjon fra flere virksomheter. Alt du nå trenger å gjøre er å gi samtykke en gang i Altinn som gjør det mulig for skatteetaten å dele informasjon om inntekten, gjelden og formuen din med banken.

2. Samarbeide på tvers

Som leder og medarbeider må du ha mot og vilje til å se utover egen virksomhet. Dette tankesettet må du som leder i offentlig sektor utvikle en kultur for. Vi må samarbeide på tvers av offentlig og privat sektor.

Da må du som leder bruke mer tid på å forstå:

 • Omgivelsene
 • Brukerne

Og sette en ambisjon og sørge for at initiativer og prosjekter drar i den retningen.

3. Peke ut retning

Den sterkeste driveren for ledere i offentlig sektor er å løse samfunnsoppdraget. Som leder bør du stille spørsmålet om dere skal bruke teknologi for å gjøre det dere pleier litt raskere eller billigere. Eller skal dere lage noe helt nytt for å oppnå målet?

Du må peke ut retning og være villig til å endre deg underveis, og få med deg medarbeiderne på endringsreisen.

4. Prøve og feile

Er redselen for å gjøre feil større enn ønsket om å gjøre noe nytt? Er du som leder villig til å akseptere at det gjøres feil? Har du støtte oppover i systemet? Tør dere å lansere uferdige løsninger? Hvordan er organisasjonen rigget for raskere endringstakt?

5. Belønne og motivere

Hva skal til for å utvikle kultur for prøving og feiling, innovasjon og nytenkning? Hvordan belønner du og motiverer du medarbeiderne dine? Belønner du de som gjør sakene slik det alltid er blitt gjort? Som leder må du tenke gjennom hvem du belønner, hva du belønner og hvordan du motiverer dine ansatte.

6. Utfordre det eksisterende

Trenger dere nye arbeidsformer for å løse oppdraget på en enda bedre måte? Har du mot til å utfordre det etablerte? Skaper du en trygg kultur slik at medarbeidere føler at de kan utfordre måten ting gjøres på? Utforsker dere nye metoder og utradisjonelle samarbeidspartnere?

7. Fortelle de gode historiene

Spørsmål du som leder kan reflektere rundt:
 • Hvilke roller må vi dyrke frem for å ikke havne i kompetansefella?
 • Hvem er jeg? Hvilken rolle tar jeg oftest?
 • Hvilken rolle vil jeg være?
 • Hvilken rolle burde jeg ta oftere?
 • Hvilke roller mangler vi i vår ledergruppe?
 • Hvilke roller har vi for mange av i vår ledergruppe?

I en verden med hurtigere tempo og stadige skifter, blir evnen til å fortelle de gode historiene, og skape engasjement viktigere. Hva forsøker virksomheten å oppnå på lang sikt? Hvorfor tar du som leder de valgene du tar? Hvorfor skal dine medarbeidere følge deg? Å dele historier innebærer ikke bare å få frem solskinnshistoriene. Det som ikke gikk så bra, kan være med på å senke terskelen for punktet over – å våge å prøve og feile.

Hvilke roller må vi dyrke frem?

Digital transformasjon innebærer at du som leder må endre måten du leder på.

– Kanskje krever det også at vi tar noen nye roller? Da vi jobbet frem de sju lederkompetansene, skjønte vi at det manglet noe, sier prosjektleder Anne Kristine Hanevold i Difi.

Hør hva noen av lederne vi har snakket med mener de må endre på:

Hva må vi gjøre annerledes fremover?

 

– Det som manglet var å tydeliggjøre hva vi faktisk skal gjøre annerledes. Vi sier vi skal jobbe på nye måter – hva innebærer det? Vi i Difi har forsøkt å tydeliggjøre det ved å utvikle noen roller eller perspektiver om du vil, sier Anne Kristine, og presiserer at det ikke er meningen at én leder må innta alle ni rollene.

Ni roller ledere kan ta i digital transformasjon

Illustrasjon på roller leder må ta i digital transformasjon: strategen, sponsoren, mobilisatoren, økosystembyggeren, fasilitatoren,eksperimentatoren, historiefortelleren, kultivatoren, aktivisten.
Foto: Difi
Digital transformasjon utfordrer også rollene lederne må innta når de skal lede.

De syv kompetanseområdene og ni rollene er fremdeles et arbeid som pågår.

– Vi ønsker å jobbe videre sammen med ledere og medarbeidere i offentlig sektor, leverandører og akademia, sier Anne Kristine.

Slik har vi jobbet frem lederkompetansene

De syv lederkompetansene og ni rollene har Difi utarbeidet

 • i samspill med ledere og andre i offentlig sektor, leverandører og akademia.
 • ved hjelp av tjenestedesignmetodikk, det vil si sette brukeren i sentrum og skape helhetlige tjenester for brukeren.
 • ved å se utover vår egen organisasjon.

– Vi i Difi har også måtte endre måten vi jobber på for å få frem hva som ledere behøver av kompetanse. Vi ser at når vi skal øke kompetansen i offentlig sektor, trenger vi et samspill mellom det offentlige, private leverandører og akademia, sier prosjektleder i Difi, Anne Kristine Hanevold.

Arbeider du med aktiviteter som krever samordning?

Oppdatert: 27. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord