Topplederforum - nettverk for toppledere i staten

Topplederforum er et nettverksbasert tilbud for toppledere i staten. Som toppleder står du ofte litt alene, og det kan være utfordrende å prioritere tid til egen utvikling. Å bli med i en mindre nettverksgruppe gjør fortrolig dialog og erfaringsdeling mulig. Tilbudet er for deg som er del av øverste ledernivå i virksomheten.  

Datoer for Topplederforum 2024

Topplederforum 2024 gjennomføres på følgende måte:  

 • 21. mars: Felles oppstartsamling og gjennomføring av første nettverksmøte. 
 • 25. april: Nettverksmøte 2
 • 29. august: Nettverksmøte 3  
 • 31. oktober: Nettverksmøte 4
 • 5. desember: Nettverksmøte 5 og felles avslutningssamling

Felles oppstartsamling er en heldagssamling og arrangeres i Oslo.  

Felles avslutningssamling er en dagssamling.  

Alle fellessamlinger gjennomføres i DFØs lokaler på Økern Portal. Ønsker nettverkene å møtes utenom disse DFØs lokaler, hjelper vi dere med å ordne dette.

Dette får du ved å delta i Topplederforum

Bakgrunnen for Topplederforum

I 2022 satte vi i DFØ sluttstrek for Program for toppledergrupper i staten. Da hadde nærmere 500 toppledere, og ledergruppene fra 62 virksomheter deltatt på programmet.

En naturlig oppfølging fra dette og andre lederutviklingstiltak ble derfor å etablere en ny arena der toppledere i staten kan møtes på tvers, diskutere felles utfordringer, dele erfaringer og utvikle sitt lederskap.  

Topplederforum retter seg mot den enkelte leder og er for deg som er toppleder eller del av øverste ledernivå i virksomheten. 

På Topplederforum treffer du andre på samme ledernivå som deg. DFØ setter sammen hensiktsmessige nettverksgrupper med 6-8 ledere på samme nivå. Mindre nettverksgrupper gir deg mulighet for å diskutere, dele og lære på tvers i fortrolige rom.

Det er mange måter å organisere nettverk på. DFØ har snakket med topplederne i staten når vi har utviklet Topplederforum. Målgruppens erfaringer og preferanser er lagt til grunn, sammen med våre faglige vurderinger.

Topplederforum er:

 • Mindre nettverk – en nettverksgruppe består av inntil 8 medlemmer 
 • Jevnlige treff - nettverkene treffes 5 ganger i løpet av et år 
 • Kontinuitet – et årlig tilbud, der du melder deg på for ett år av gangen
 • Fellesskap – mulighet til å knytte kontakter og relasjoner på tvers av nettverkene.
 • Praktisk hjelp – nettverksgruppene er selvorganiserte, men får hjelp til organisering, metodikk og verktøy til bruk på nettverksmøtene av erfarne rådgivere som arbeider med lederutvikling i DFØ

Slik gjennomføres nettverksmøter i Topplederforum

På oppstartssamlingen i mars legger hver nettverksgruppe en plan for sitt nettverk der dere bestemmer:  

 • Hva dere vil sette på agendaen 
 • Hvordan dere fordeler ansvar  
 • Hvor dere vil møtes 

Når oppstartssamlingen er gjennomført, har dere en plan for hvem som har ansvaret for de neste nettverksmøtene. På denne måten vil dere lettere holde en kontinuitet i gjennomføringen av nettverksmøtene.

Tips til hvordan organisere egne nettverksgrupper:

 • Nettverksmøtene bør ha en varighet på 4-6 timer.
 • Nettverksgruppene kan møtes på rundgang hos medlemmene
 • Alternativt kan dere gjennomføre nettverksmøter i kurslokalene våre på Økern Portal om dere har ønske om det.

Verdien av et ledernettverk  

Et nettverk tilrettelegger for aktiv deltakelse, deling og læring på en annen måte enn andre arenaer og møteplasser der toppledere møtes.

Deltakelsen er personlig, og du melder deg på ut fra et ønske om å jobbe med eget lederskap.

I tillegg vil du få en arena for å diskutere egne og felles utfordringer, muligheter og dilemmaer. I et nettverk skjer kunnskaps- og erfaringsdelingen med utgangspunkt i den enkeltes praksis.

Et godt nettverk er en unik mulighet til å lære av det andre ledere har gjort før deg eller gjort på en annen måte.

Topplederforum ble første gang gjennomført i 2023. I lenken kan du lese om tidligere deltakeres erfaringer med å være med.

Dette sier tidligere deltakere

«Som toppleder er det nyttig å diskutere i mindre grupper, det å lufte erfaringer på tvers av etater er veldig verdifullt. Alle har stått i ulike ting»  

«Mange har gjort det andre står ovenfor. Topplederforum gir oss en fin arena for å lære av hverandre»  »  

«Vi trenger å bli mer kjent bedre på tvers av sektorer. Det tror jeg kan trekke ut gode gevinster for det offentlige»  

«Vi har delt kunnskap og erfaringer, og hatt gode diskusjoner om felles utfordringer»

Oppdatert: 5. mars 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.