Utviklingskompetanse

Som leder blir din rolle å skape rom for å teste nye løsninger og bygge kultur for prøving og feiling. Denne kompetansen handler om å skape utvikling og endring.

Disse sidene ble laget før Grunnlag for god ledelse i staten ble lansert av Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i april 2024. Dette vil etter hvert bli justert med  nye fagsider.

En viktig lederoppgave fremover vil være å sette brukerens behov i sentrum. Å sette fokus på brukerne vil utfordre din evne til å legge til rette for nye ideer og innovasjon. Dette krever at du aksepterer å eksperimentere og at løsningen ikke er kjent på forhånd.

Som leder blir din rolle å skape rom for å teste nye løsninger og bygge kultur for prøving og feiling.

Når brukerens behov står i sentrum, må du tenke mer helhetlig og mindre sektorvis når dere utvikler tjenester. En helhetlig tenkning vil åpne for nye samarbeidsformer på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og med private aktører.

Ny teknologi og automatisering vil påvirke virksomhetens oppgaver og arbeidsformer. Dette vil utløse andre kompetansebehov og muligheter. Du som leder må derfor sørge for at virksomheten har riktig kompetanse til rett tid.

For å jobbe strategisk med kompetanseutvikling, må du sette retning, følge opp og ta styringen.

Hva betyr dette for de ulike ledernivåene?

 

Oppdatert: 18. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.