Systemkompetanse

Forstå systemet du er en del av og hva det betyr for din lederrolle.

Disse sidene ble laget før Grunnlag for god ledelse ble lansert i april 2024. Dette vil etter hvert bli justert med  nye fagsider.

Som leder i offentlig sektor har du et viktig samfunnsansvar. Du forvalter våre felles ressurser, og det skal du gjøre til fellesskapets beste og i tråd med god forvaltningsetikk.

Du må avklare samfunnsoppdraget og omsette det til mål og strategier for din virksomhet eller enhet.

Rollen din omfatter å legge til rette for og gjennomføre politiske vedtak. I hvilken grad, avhenger av hvilket nivå du er leder på. Til tider kan du oppleve at du blir styrt av mange og til dels motstridende mål. Noen ganger kan du også oppleve politisk oppmerksomhet rundt ditt fagområde.

For at du skal ivareta rollen din som arbeidsgiver på en profesjonell måte, må du ha god forståelse for lov- og avtaleverk knyttet til arbeidsgiverrollen. Dette vil hjelpe deg å skape handlingsrom, og legge til rette for samarbeid og medbestemmelse i din virksomhet.

Partssamarbeidet er en avgjørende forutsetning for å utvikle virksomheten og få til omstilling. Les mer om medbestemmelse og partssamarbeidet, og din rolle som leder i dette.

Hva betyr dette for de ulike ledernivåene?

 

 

 

Oppdatert: 18. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.