Arbeidsgjevarrådet mars 2023

Arbeidsgjevarrådet hadde møte 10. mars 2023.

Desse sakene stod på dagsorden:

  • Revisjon av arbeidsgjevarstrategien for staten. Departementesråd Petter Skarheim, KDD innleidde til diskusjon om revisjonen av arbeidsgjevarstrategien i staten. Medlemmene i rådet delte erfaringar og tankar som innspel til arbeidet.
  • Revisjon av leiarplakaten. Erfaringane med noverande leiarplakat og ynskje for revisjonsarbeidet var diskutert.
  • KDD orienterte om aktuelle saker og status i saker som rådet har vore inne i tidlegare.
  • Lønsoppgjeret 2023. KDD informerte om førebuingane til oppgjeret, og rådet ga sine innspel og tilrådingar.
  • Arbeidsgjevarbarometeret frå vinteren 2022/2023 vart presentert.
  • Neste møte i rådet er planlagt 9. juni 2023

Oppdatert: 15. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.