Kriminalomsorgen Ringerike fengsel – Risikovurdering og risikostyring

Kriminalomsorgen Ringerike fengsel søkte om midler innenfor temaet «Organisasjons- og ledelsesutvikling» og ble tildelt kr 140 000.

Om prosjektet

Kriminalomsorgen er en virksomhet hvor håndtering av risiko er en betydelig og svært viktig del av de ansattes hverdag. Det ligger i virksomhetens egenart at risikoen må vurderes ut fra det perspektiv om at handlinger både skjer utilsiktet og tilsiktet. Når det gjelder tilsiktede handlinger legges det til grunn at de er utført av innsatte for å påføre ansatte, andre innsatte eller statens eiendom skade.

Prosjektet var et kompetansehevingstiltak for å gi ledere og tillitsvalgte en bedre plattform for å sammen videreutvikle Ringerike fengsel både som arbeidsplass for de ansatte, en virksomhet som ivaretar samfunnsoppdraget og ivaretar innsatte mens de er fengslet hos dem. Kompetansehevingstiltakene var en kombinasjon av teoretisk opplæring/kurs og praktisk gjennomføring med veiledning. Prosjektet ble gjennomført over en periode på 18 måneder og 21-40 personer fikk opplæring, utdanning eller kompetanseutvikling som resultat av prosjektet.

Samarbeid med andre virksomheter

Det er ikke oppgitt samarbeid med andre virksomheter foruten ekstern kursholder.

Involvering av de tillitsvalgte

Virksomhetens tillitsvalgte har vært involvert gjennom hele prosjektet (to representanter fra deres tre lokale fagforeninger, samt hovedverneombud). Sammen med ledelsen har de valgt ut øvingstemaer som skulle risikovurderes, deltatt i kurset, deltatt i partssammensatt gruppearbeid etc.

Spredning

Det er ikke oppgitt spredningstiltak i dette prosjektet.

Kontaktperson for prosjektet

Hilde Flaglien

Oppdatert: 1. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord