Kriminalomsorgen region sør – En felles lederplattform for operative ledere

Kriminalomsorgen region sør søkte midler innenfor temaet «Organisasjons og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere» og ble tildelt kr. 450 000.

Kriminalomsorgen region sør fikk tildelt kompetansemidler til et opplæringstiltak der målet var å forankre en felles lederplattform for operative ledere. Formålet med prosjektet var å sette fokus på forebygging av vold og trusler om vold, samt operativ kriseledelse. For å nå dette målet ble det holdt et kurs over tre dager, med sikkerhetskultur, emosjonelt etterarbeid, avvikshåndtering og arbeidsmiljø på agendaen.

Det ble gjennomført en nettbasert undersøkelse om sikkerhetskultur i forkant av kurset. Ulike pedagogiske virkemidler ble brukt under kurset for å variere mellom undervisning, gruppearbeid med presentasjon i plenum, samt praktiske øvelser.

Deltakerne tilegnet seg nye verktøy innen konflikthåndtering, krisekommunikasjon, ivaretakelse av ansatte etter krisesituasjoner og bedre innsikt i lovverk.

Involvering av tillitsvalgte

Prosjektet var forankret i det regionale partssammensatte utvalget (IDF) og det ble opprettet en prosjektgruppe med deltakere fra arbeidsgiver, vernetjenesten og tillitsvalgte. Representanter fra tillitsvalgte og vernetjeneste hadde en viktig og naturlig plass i opplæringstiltaket.

Samarbeid med andre ressurser eller virksomheter

Fagpersoner fra kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) bidro under kurset.

Deling av verktøy eller virkemidler

Kjøreplaner og innhold fra kurset kan deles med andre virksomheter.

Kontaktperson: Heidi Walker

Oppdatert: 26. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord