Kriminalomsorgen Kongsvinger fengsel – taus kunnskap til synlig kompetanse

Kriminalomsorgen Kongsvinger fengsel søkte midler innenfor temaet «Organisasjons og ledelsesutvikling som bidrar til økt involvering av tillitsvalgte og medarbeidere» og fikk tildelt kr. 1 118 000.

Kongsvinger fengsel ble tildelt kompetansemidler til et prosjekt for opplæring av prosessledere og kompetanseheving basert på Livspondus-metoden. Metoden skal synliggjøre, ivareta og spre taus kunnskap som eksisterer i Kongsvinger fengsel. Fengselet er en enhet med spesialkompetanse innen straffegjennomføring for utenlandske innsatte, og startet dette arbeidet som pioner i Kriminalomsorgen i 2013.

I tillegg til opplæring av prosessledere, har midlene gått til å utvikle en kompetansehevingsmodell internt, der ansatte har deltatt i kompetanselaboratorier.

Prosjektet har vist seg å ha en velegnet metodikk for å få frem taus kunnskap blant de ansatte, som også rapporterer om økt bevissthet og styrkede ferdigheter i sitt arbeid som resultat av metoden. Det har blitt vedtatt at metoden skal iverksettes i en større del i Kriminalomsorgen.

Prosjektet har også dannet grunnlag for forskning på Livspondusmetoden. Deltakerne har deltatt i intervjuer underveis.

Involvering av tillitsvalgte

Tillitsvalgte har vært orientert underveis. En av enhetens to hovedtillitsvalgte har også deltatt i prosjektet og gjennomført hele løpet i Livspondusmetoden.

Samarbeid med andre ressurser eller virksomheter

Det har vært et tett samarbeid med Hans Lindgren, professor ved Göteborgs universitet, som har gjennomført opplæring og vært en del av prosjektet. Det har også vært et godt samarbeid med Kriminalvården i Sverige som har gjennomført Livspondus-metoden i store deler av organisasjonen i Sverige.

Deling av verktøy eller virkemidler

Fra prosjektet er det utviklet kunnskapsgrunnlag om taus kunnskap som kan deles med andre virksomheter.

Kontaktperson: Thor Arnstein Berg

Oppdatert: 16. mars 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord